Znów korekta w podatku Playa, który dopłaci blisko 18 mln zł

Spółka P4, operator sieci Play, złożyła kolejną deklarację korygującą w zakresie wysokości podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym razem chodzi o podatek należny za  2017 r. Play wpłaci na rachunek urzędu skarbowego podatek w kwocie blisko 13,7 mln zł plus blisko 4,2 mln zł odsetek ustawowych.

Jak wyjaśnia P4, złożona korekta odzwierciedla ustalenia kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W wyniku kontroli organ uznał, że Play był zobowiązany do poboru podatku od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5 proc.

Jest to kolejna korekta podatkowa, której musi dokonać Play. Przed świętami Bożego Narodzenia operator informował o złożeniu deklaracji korygującej w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015, 2016 i 2017. Operator miał zapłacić podatek w kwocie 19,4 mln zł oraz 6,6 mln zł odsetek ustawowych.

W połowie grudnia operator informował, że złożył  deklaracje korygujące w zakresie wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015 i 2016, i że został zobowiązany do wpłaty na rachunek urzędu skarbowego podatku w kwocie ponad 26,6 mln zł plus blisko 10,7 mln zł odsetek ustawowych. Także chodziło o podatki od wypłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji z zastosowaniem stawki 5 proc.

W końcu listopada Play informował natomiast, że był zmuszony złożyć deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014. Korekta ta odzwierciedla wyniki kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Chodziło o kwotę 25,5 mln zł.