REKLAMA

ZUS na zakupach usługi masowej wysyłki SMS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie przez okres 2 lat usługi masowej wysyłki tekstowych wiadomości SMS do abonentów sieci komórkowych i sieci stacjonarnych oferujących funkcjonalność obsługi SMS.

Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 750 tys. zł. Jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzieleniu zamówienia jest cena.

Oferty można składać do 10 września 2019 r. Wymagane wadium to 25 tys. zł.