REKLAMA

ZUS wybrał usługi GSM od Orange

Pzp, udzielił zamówienia Orange Polska na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres trzech lat z zakresu telefonii komórkowej, internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych, modemów mobilnego dostępu do internetu. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 6,669 mln zł (bez VAT).

ZUS zastosował tryb z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (gdzie cena była jedynym kryterium udzielenia zamówienia) wszystkie trzy złożone oferty zostały odrzucone (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, z uwagi na niespełnianie przez oferowane aparaty telefoniczne i modemy mobilnego dostępu do internetu określonych przez zamawiającego wymogów technicznych.

Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewniać mają między innymi: łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu w technologiach 5G/LTE/LTE-A/HSPA+/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM z tym, że technologia 5G będzie wykorzystana w nie więcej niż 2 proc. ogólnej liczby telefonów komórkowych).

Zamówienie obejmuje również:

  • dostawę fabrycznie nowych 5224 sztuk telefonów komórkowych w zamówieniu podstawowym oraz 500 sztuk telefonów komórkowych, 100 sztuk modemów mobilnego dostępu do Internetu w zamówieniu w prawie opcji,
  • zapewnienie 6685 sztuk kart SIM (5330 aktywacji głosowych i 1355 aktywacji mobilnego internetu), dostawa 100 sztuk kart nieaktywnych w zamówieniu podstawowym oraz 700 sztuk w prawie opcji (700 szt. kart SIM – aktywacje: głosowe lub mobilnego Internetu),
  • zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych oraz wskazanych numerów stacjonarnych, w jedną sieć korporacyjną,
  • zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej.