ZUS zamawia wysyłkę SMS-ów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego na zakup usługi masowej wysyłki tekstowych wiadomości SMS. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 2,1 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 2 lat usługi masowej wysyłki SMS do abonentów sieci komórkowych i sieci stacjonarnych (oferujących funkcjonalność obsługi SMS), obejmującej możliwość wysyłania:

  • minimalnie 48 mln SMS-ów na numery krajowe i 12 tys. SMS-ów na numery zagraniczne,
  • maksymalnie 120 mln SMS-ów na numery krajowe i 240 tys. SMS-ów na numery zagraniczne.

Termin składania ofert upływa 4 października 2022 r. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 70 tys. zł.