REKLAMA

Związek Cyfrowa Polska: prawo wskazywania dostawców wysokiego ryzyka 5G dla 10 podmiotów

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla wdrożenia i właściwego funkcjonowania sieci piątej generacji – ocenił Związek Cyfrowa Polska w piśmie skierowanym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach drugich konsultacji aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Organizacja reprezentująca branżę cyfrową działającą w Polsce podkreśliła konieczność zastosowania unijnych rozwiązań w tym zakresie, w tym przede wszystkim wykluczenie z zakupów sprzętu, jak i usług na potrzeby sieci nowej generacji, od dostawców, którzy mogą zagrażać obronności i bezpieczeństwu kraju.

W stanowisku przesłanym do UKE, eksperci organizacji akcentują przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, którego zapewnienie jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sieci piątej generacji. Według Cyfrowej Polski, aby upewnić się, że częstotliwości z poddanego aukcji pasma nie będą wykorzystane w niewłaściwym celu, niezbędne jest zastosowanie zestawu narzędzi Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa 5G. Innymi słowy: należy wypracować skoordynowane europejskie podejście do nowych technologii telekomunikacyjnych.

Istotną kwestię stanowi także podejście do sprzedawców lub producentów uznanych za stanowiących zagrożenie dla obronności państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Takiego dostawcę należy niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu, jak i usług” – apeluje Cyfrowa Polska w stanowisku skierowanym do UKE.

Kto jednak będzie mógł definiować tzw. dostawcę wysokiego ryzyka? Zdaniem ekspertów taka konkretna lista instytucji powinna być pilnie określona. Cyfrowa Polska proponuje, aby prawo do wnioskowania do właściwego ministra ds. informatyzacji o uznanie danego podmiotu za tzw. dostawcę wysokiego ryzyka powinny mieć co najmniej: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Agencja Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego,  Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Prokuratura Generalna, a także NASK, Instytut Łączności, UKE oraz sam Minister Cyfryzacji z własnej inicjatywy.

Organizacja popiera także proponowane przez UKE zobowiązywania pokryciowe, które będą zobowiązani zrealizować operatorzy, ktorym zostaną przydzielone częstotliwości z zakresu pasma C.