REKLAMA

2. konkurs POPC: większe szanse dla operatorów mobilnych

Do końca zeszłego tygodnia operatorzy telekomunikacyjni mieli czas na zgłaszanie uwag do projektu wymagań technicznych, jakim będą musiały sprostać sieci telekomunikacyjne wybudowane z dofinansowaniem publicznym w ramach 2. konkursu POPC.

Projekt tych wymagań przygotował Instytut Łączności. Jego propozycja zakłada liberalizację wymagań technicznych w stosunku do warunków 1. konkursu, jaki został ogłoszony w ubiegłym roku i jeszcze formalnie nie zakończony. W efekcie zmian, operatorzy sieci mobilnych będą mieli większe szanse konkurowania o publiczne środki na budowę sieci. Kluczowe są nowe propozycje odnośnie parametrów uplinku łącza szerokopasmowego oraz wymaganego czasu dostępności usługi.

Podobnie, jak w wymaganiach 1. konkursu nowy projekt zakłada budowanie przyłączy o podstawowych parametrach NGA – 30 Mb/s w kierunku abonenta – oraz o parametrach podwyższonych – 100 Mb/s w kierunku abonenta. Teraz jednak przepływność w górę sieci ma wynosić odpowiednio: 6 Mb/s i 20 Mb/ s. Było zaś odpowiednio: 10 Mb/s i 30 Mb/s.

Wartość parametru rocznej dostępności usługi o powyższych parametrach została obniżona z 99,5 proc. na 95 proc. Dozwolony zostaje overbooking dla urządzeń abonenckich podłączonych do jednego węzła sieci (overbooking pomiędzy węzłem sieci a punktem wymiany ruchu, który stanowi drugi punkt pomiarowy, był dozwolony już 1. konkursie).

Wartości parametrów opóźnienia (150 ms) oraz utraty pakietów (0,03 proc.) pozostają bez zmian, ale za to w ogóle znika parametr zmienności opóźnienia (ang. jitter), który w zasadach 1. konkursu ustalony był na poziomie 0,5 ms.

W wymaganiach technicznych zmieniono zapisy dotyczące nadmiarowości zasobów w infrastrukturze pasywnej i uściślono tutaj segmentację budynków na jednorodzinne i wielorodzinne do 5 mieszkań oraz powyżej 5 mieszkań. Nadmiarowość na potrzeby sprzedaży usług hurtowych została zachowana, aczkolwiek nieznacznie ograniczona pod względem niezbędnej ilości.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji usunięte zostały wszystkie rozdziały na temat specyfiki oferty hurtowej. Wprowadzono na to miejsce ogólny zapis o konieczności zapewnienia oferty hurtowej (w tym dostępu do fizycznej pętli abonenckiej) przez okres 7 lat dla okablowania (i – zapewne – pojemności w sieci radiowej) i bezterminowo dla wybudowanej w POPC infrastruktury pasywnej. Zarówno kanalizacji, jak wież i masztów.

Chociaż w warunkach pozostał zapis o wykluczeniu technologii UMTS i starszych technologii radiowych, to jednak liberalizacja wymagań technicznych stanowi ukłon w stronę operatorów sieci mobilnych, którzy w toku prac nad POPC twierdzili, że priorytet dla sieci optycznych jest nadmierny, niesprawiedliwy i niezasadny. W negocjacjach z MC negocjowali jednak więcej.