REKLAMA

660 mln dla Orange od Światłowód Inwestycje w tym roku

Powiązany z Orange Polska operator hurtowy opublikował sprawozdanie finansowe za okres od lipca 2020 do grudnia 2021 r. Wynika z niego, że w tym okresie spółka miała 48,9 mln zł przychodów, 15,8 mln zł straty operacyjnej i 26,9 mln zł zysku netto. Pokaźne zyski netto to efekt przychodów finansowych, na które składają się przede wszystkim korzystne wyceny (47 mln zł) kontraktów zabezpieczających zmianę stóp procentowych zaciągniętego prze Światłowód Inwestycje (SI) kredytu w wysokości 3,150 mld zł.

Przepływy z działalności operacyjnej w omawianym okresie ograniczają się w zasadzie do rozliczeń z Orange Polska. Światłowód Inwestycje czerpał od współwłaściciela całość przychodów ze sprzedaży usług (abonament za udostępnienie ok. 700 tys. linii FTTH) i prawdopodobnie znakomitą większość wszystkich kosztów operacyjnych w wysokości 64,7 mln zł.

– Transakcje zakupu dotyczyły przede wszystkim nabycia środków trwałych oraz usług w zakresie utrzymania sieci, wynajmu powierzchni, utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej, usług księgowych – podaje spółka na temat swoich rozliczeń z Orange.

Na koniec 2021 r. Światłowód Inwestycje miał podpisaną umowę o współpracy właśnie z Orange, T-Mobile Polska oraz z Netią (reprezentującą także inne spółki Grupy Polsat Plus). Ciekawostką jest, że – jak podaje zarząd SI – spółka w umowach o współpracy hurtowej ma zawarte klauzule waloryzacyjne.

W ramach tworzenia podmiotu, aport jaki na rzecz kapitału SI wniósł Orange został skompensowany 25-letnią umową na udostępnienie ciemnych włókien optycznych i utrzymania sieci o wartości 729,4 mln zł. Spółka zawarła także z Orange generalną umowę zastępstwa inwestycyjnego, na mocy której współwłaściciel będzie realizował jej plan inwestycyjny. Z tego tytułu przewidziano na 2022 r. realizację zadań o wartości 660 mln zł (nie podano planowanego zasięgu sieci na koniec roku).

SI finansuje ten program ze wspomnianego wcześniej kredytu oprocentowanego na podstawie stawki WIBOR. Zapłacił zań prawie 71 mln zł prowizji. Do grudnia 2021 r. skorzystał ze 180 mln zł przyznanych przez banki środków.

Na koniec 2021 r. w spółce zatrudnionych było 48 osób a koszty świadczeń pracowniczych wyniosły 5,6 mln zł.

Sprawozdanie finansowa i z działalności Światłowód Inwestycje za okres od lipca 2020 do grudnia 2021 (ZIP)