REKLAMA

Adgar stopuje zapędy Intelligent Technologies

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Intelligent Technologies do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Chodzi o 7-kondygnacyjny budynek biurowo–usługowy na warszawskim Służewcu, którym zarządza firma Adgar BCII, która jest też zarejestrowana w UKE jako przedsiębiorca telekomunikacyjny. Niedawno ogłosiła też, że zamierza zacząć oferować usługi data center.

W grudniu 2019 r. Intelligent Technologies wystąpił do Adgar z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do nieruchomości by „udostępnić użytkownikom budynku przy ul. Konstruktorskiej 11 usługi telekomunikacyjne w oparciu o najnowocześniejszą dostępną technologię FTTH”.

Negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy między stronami i na przełomie 2020 - 2021 r. sprawa trafiła do UKE. W piśmie do regulatora Intelligent Technologies wnioskował o wykonanie własnej kanalizacji telekomunikacyjnej w biurowcu oraz przyłącza do budynku, a następnie o możliwość utrzymywania, eksploatacji, przebudowy i remontu wykonanych elementów infrastruktury. Operator wyjaśnił także, że żąda umożliwienia mu korzystania z przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej budynku będących własnością Adgar, o ile UKE nie znajdzie podstaw do umożliwienia mu wykonania tych elementów. Żądał też umożliwienia mu korzystania z punktu styku w budynku bez względu na to, czy uzyska on uprawnienie do wykonania własnego przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej, czy też do wykorzystania tych elementów należących do spółki Adgar.

Adgar natomiast odpowiedział, że jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i umożliwia dostęp do budynku oraz udostępnia posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną wszystkim operatorom świadczącym usługi na terenie Polski. Jest też jak najbardziej zainteresowany zapewnieniem dostępu Intelligent Technologies, ale za zryczałtowanym wynagrodzeniem, rekompensującym zarządy biurowca koszty związane z udostępnieniem i utrzymaniem właściwej infrastruktury telekomunikacyjnej, w sposób uregulowany w stosownej umowie.

W tej sytuacji UKE uznał argumenty spółki Adgar. Podkreślił, że w budynku znajduje się światłowodowa instalacja telekomunikacyjna pozwalająca na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, którą może wykorzystać Intelligent Technologies. Zwrócił też uwagę, że Adagr już wcześniej wyrażał wolę zawarcia umowy na wykorzystanie instalacji telekomunikacyjnej budynku należącej do niego w piśmie skierowanym do Intelligent Technologies z marca 2017 r.

Zgodnie z projektem decyzji Intelligent Technologies jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie umożliwienia wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Z danych UKE wynika, że w biurowcu przy ul. Konstruktorskiej 11 z usługami telekomunikacyjnymi obecni już są: Orange, Netia, ATM, UPC, Exatel.

Podobne rozstrzygnięcie wydał UKE w przypadku wniosku Intelligent Technologies o umożliwienie dostępu do biurowca przy ul. Rzymowskiego 53.