Anna Streżyńska broni resortu cyfryzacji

Cyfryzacja, to proces horyzontalny o dużym znaczeniu dla przyszłości, obejmujący wszystkie sektory administracji i gospodarki, który powinien być koordynowany i zarządzany centralnie – to według szefowej Ministerstwa Cyfryzacji, główny argument za dalszym istnieniem w obecnym kształcie resortu, którym kieruje.

Gdy Anna Steżyńska rozpoczynała pracę w Ministerstwie Cyfryzacji były kwiaty i uśmiech. Obok Andrzej Halicki, były minister administracji i cyfryzacji
Źr. Ministerstwo Cyfryzacji

Przedstawienie Strategii 5G oraz przyjęcie przez rząd projektu zamian w prawie telekomunikacyjnym, to jedne z ostatnio anonsowanych dokonań Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Informacje o nich zbiegły się z medialnymi doniesieniami, że w tym tygodniu Anna Streżyńska zostanie odwołana ze stanowiska szefowej resortu.

Czy tak się stanie – niebawem się przekonamy. Tymczasem ministerstwo przedstawiło podsumowanie swych inicjatyw i dokonań w roku ubiegłym (tzw. sprawozdanie zarządcze), podkreślając, że był to czas dalszego nadrabiania przez Polskę dystansu do grupy europejskich liderów cyfryzacji.

Według Anny Streżyńskiej, która firmuje przestawioną prezentację, do kontynuacji szybkiej ścieżki cyfryzacji kraju konieczna jest jasna decyzja instytucjonalna, tj. potwierdzenie dalszego istnienia ministerstwa lub powołanie jakiejś innej specjalnej agencji. Szefowa ministerstwa nie daje jednoznacznego wskazania, za którym wariantem się odpowiada, ale analiza sprawozdania wskazuje, że raczej za tym pierwszym.

Już na samym początku raportu podkreśla, że poprzez sposób działania Ministerstwo Cyfryzacji stało się rozpoznawalną marką na rynku IT. Jest bowiem atrakcyjnym miejscem pracy, przyciągającym specjalistów na skalę niespotykaną w innych działach administracji publicznej. Na potwierdzenie przytacza dane, że w rekrutacjach na stanowiska IT w ministerstwie zgłasza się średnio 86 kandydatów na jedno miejsce (dla porównania w innych resortach często brak w ogóle zgłoszeń). W dodatku większość kandydatów, to osoby z doświadczeniem z sektora komercyjnego.

W ocenie Anny Streżyńskiej, jej resort dysponuje najlepszą bazą specjalistów IT w administracji publicznej z doświadczeniem w zarządzaniu oraz dostarczaniu rozwiązań informatycznych. I podaje, że ministerstwu udało się pozyskać rynku 233 menadżerów i specjalistów IT (w tym 73 pracowników etatowych i 160 specjalistów kontraktowych). Dziś specjaliści IT stanowią 40 proc. stanu zasobów ludzkich MC, podczas gdy na początku jej kadencji było to zaledwie 4 proc.

Wcześniej, w bardziej szczegółowym sprawozdaniu z grudnia ubiegłego roku, Anna Streżyńska wskazywała, że jej resort wdraża 21 wewnętrznych inicjatyw transformacyjnych w Ministerstwie Cyfryzacji oraz 23 w podległym mu Centralnym Ośrodku Informatyki. Dodając przy tym, że Program Transformacji Strategicznej zainicjowany w Ministerstwie Cyfryzacji jest największym projektem o takim charakterze w ramach administracji publicznej. Oszczędności z wdrożenia nowych procesów i mechanizmów w latach 2017 i 2018 szacowane są na 23,6 mln zł.