Automatyzacja sieci to #must have dla operatorów

Analitycy Abi Research również uważają, że telekomy potrzebują sztucznej inteligencji i automatyzacji w sieciach 5G. Według nich, dla operatorów telekomunikacyjnych dojrzałość AI/ML będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym tworzenie nowych wartości na ich drodze do stania się dostawcami usług cyfrowych. Równie ważne jest przyjęcie otwartości i rozbijanie silosów. Operatorzy, którzy inwestują w platformy oparte na AI/ML muszą wziąć pod uwagę, że wydajność będzie wynikać z dzielenia się wiedzą i wykorzystywania otwartych platform, dzięki którym można łatwo uzyskać dostęp do interfejsów programowania aplikacji API (ang. Application Programming Interface) i danych.

W badaniu przeprowadzonym przez GSMA Intelligence automatyzacja była wskazywana jako pierwszy wybór operatorów telekomunikacyjnych, zapytanych o technologie, które mogą zapewnić dodatni zwrot z inwestycji.

W sierpniu 2020 r. Futuriom przeprowadził ankietę wśród operatorów sieci chmurowych i telekomunikacyjnych. „Zapytaliśmy ich, czy uważają, że automatyzacja sieci będzie kluczowa dla obsługi operacji w wielu chmurach i w chmurze hybrydowej” –  mówi Raynovich. „Okazało się, że 93 proc. respondentów nie wierzy, że będzie w stanie wdrożyć te usługi, jeśli nie mają automatyzacji. Prawdopodobnie nie mogą ręcznie konfigurować tych usług”. Zapytani, jaki jest według nich główny cel automatyzacji sieci: 41 proc. respondentów wskazało na zwiększenie przychodów oraz poprawę obsługi dzięki usługom dynamicznym, 29 proc. na uproszczenie zarządzania siecią, 25 proc. na poprawę bezpieczeństwa sieci i 18 proc. na zmniejszenie operacyjnych kosztów sieci. Niemal 93 proc. ankietowanych jest przekonanych, że automatyzacja sieci będzie miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania w wielochmurowych (ang. multi-cloud), hybrydowych środowiskach.

 
(źr. Futuriom)
 
Smart sposoby na automatyzację sieci

Jeśli chodzi o sieci 5G zapytaliśmy, czy automatyzacja ma kluczowe znaczenie dla ich pomyślnego uruchomienia. Aż 95,6 proc. powiedziało, że tak. Nie mogą połączyć tak wielu rzeczy, zarządzać nimi i zabezpieczyć ich bez pomocy jakiejś automatyzacji” –  podkreśla szef Futuriom, który poprowadził  zorganizowany przez firmę NetEvents panel ekspertów branżowych, których zapytał, dlaczego automatyzacja sieci jest dla nich ważna.

Prosta odpowiedź jest taka, że ludzie chcą automatyzacji, ponieważ obniża to ich koszty, zwłaszcza operacyjne” –  zauważa David Iles, dyrektor ds. technologii przełączników Ethernet w firmie Nvidia. „Poza tym jest to jedyny sposób, w jaki niektórzy z tych dużych operatorów centrów danych mogą skalować się i nadążać za popytem. Istnieje również potrzeba możliwości przenoszenia zasobów z publicznych na prywatne i tam, i z powrotem w sposób zautomatyzowany. Automatyzacja może przynieść subtelne zmiany, nie tylko mierzalne w dolarach i centach”.

Ron Nevo, CTO w cPacket Networks (producent narzędzi do zwiększania wydajności aplikacji obsługujących sieć), uważa, że to zależy od tego, czy mówi się o wdrożeniu czy działaniu: „Kiedy świadczysz usługę, to właśnie w tym miejscu sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu, że coś poszło nie tak, jeszcze przed zainicjowaniem zautomatyzowanego działania”.