AKCJA SPOŁECZNA

Będą większe pożyczki szerokopasmowe

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej. To rozporządzenia reguluje zasady, na jakich są udzielane pożyczki na budowę infrastruktury przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Dzięki objęciu ich reżimem tzw. rozporządzenia GBER wydanego przez Komisję Europejską, zasady będą elastyczniejsze, choć nie dla inwestycji w każdym obszarze.

Do tej pory pożyczki szerokopasmowe były objęte zasadami pomocy de minimis, która stanowi, że pomoc publiczna nie może być wyższa, niż 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Z tego powodu w systemie szerokopasmowych pożyczek Alior Banku preferencyjne oprocentowanie było ograniczone.

GBER znosi te limity, ponieważ w myśl jego zapisów nie notyfikowana w Komisji Europejskiej pomoc publiczna może mieć wartość do 70 mln euro. Nie ma planów, aby pożyczki miały tak dużą wartość, ale ich warunki mogą się stać jeszcze atrakcyjniejsze dla przedsiębiorców.

Są w tym jednak również ograniczenia, ponieważ pomoc w reżimie GBER dotyczy obszarów białych plam telekomunikacyjnych, podczas gdy pomoc de minimis może być realizowana na terenie całego kraju. Z pomocą GBER są również związane pewne obligi, jak na przykład udostępnianie infrastruktury w modelu hurtowym innym operatorom.