REKLAMA

Będzie internet z energią elektryczną od Orange?

Aktualizacja 13.06 17:20

Od Orange Polska uzyskaliśmy wyjaśnienia gwałtownego spadku przychodów Orange Energia w 2018 r. Jak wyjaśnia grupa, wynikało to z warunków przejęcia Orange Energia (wcześniej Multimedia Polska Energia) od Multimediów Polska oraz od specyfiki działania spółki w grupie poprzedniego właściciela. Dotyczy to głównie segmentu usług dla biznesu.

– Zmniejszenie przychodów pomiędzy rokiem 2018 a 2017 było przewidywane i planowane. Klienci biznesowi byli zakontraktowani w spółce do końca 2017 r., w tym znaczna część przychodów pochodziła od spółek z grupy Multimedia – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

Spółka podaje również, że biznesowych klientów na energię elektryczną w latach 2017-2018 pozyskiwała bezpośrednio, a nie przez Orange Energia „z uwagi na korzystne warunki kontraktu z partnerem hurtowym”.

---

W KRS udostępnione zostały (niestety, tylko częściowo) sprawozdania finansowe za 2018 r. spółki Orange Energia, która w ramach macierzystej grupy świadczy usługi sprzedaży energii elektrycznej. Jednym z modeli sprzedaży prądu testowanym na 2019 r. było zaoferowanie do abonamentu za energię pakietu kwotowego na opłacenie usług telekomunikacyjnych Orange.

Ten wariant sprzedaży nie został jeszcze wdrożony przez grupę. Orange Energia wprowadziła natomiast inną zapowiadaną w raporcie rocznym nowość – usługę ubezpieczeniową w postaci możliwości skorzystania z usług fachowców kilku specjalności (ślusarz, elektryk, hydraulik itp). Rozważane były również oferty z darmową energią czynną przez kilka okresów rozliczeniowych, czy też oferty z niezmienną stawką za energię w okresie trwania umowy.

Na bieżący rok spółka zapowiada również działania w kierunku digitalizacji procesu sprzedaży usług.

Przychody Orange Energia w 2018 r. wyniosły 66,3 mln zł co oznaczało spadek o 28 proc. w porównaniu do 2017 r. Raport spółki nie wyjaśnia tego spadku. Rok wcześniej Orange Energia zanotowała równie raptowny wzrost przychodów (z 46,6 mln zł na 92,2 mln zł), co jednak było wynikiem nabycia biznesu energetycznego od Multimediów Polska.

Orange Energia nie opublikowała szczegółowego raportu finansowego za 2018 r. Spółka podaje tylko, że jej koszty operacyjne w tym okresie wyniosły 67,3 mln zł . Z tego wynika, że strata operacyjna wyniosła niespełna 1 mln zł (wobec straty 5,6 mln zł w 2017 r.). Mimo tej straty wypracowano 3,3 mln zł zysku netto, ale w raporcie nie podano z jakich dodatkowych przychodów wynikły zyski.

Jako główne czynniki wpływające na wyniki w 2018 r. spółka podała wzrost cen energii oraz wzrost cen tzw. świadectw pochodzenia energii (potwierdzenie korzystania z odnawialnych źródeł energii). W latach 2019-2020 głównym dostawcą energii dla spółki jest Polenergia.

Sprawozdanie z działalności w 2018 r. Orange Energii Sp. z o.o.

REKLAMA