REKLAMA

Beneficjenci dotacji dobrze znają zasady hurtowego rynku

(źr. UKE)

Fiberhost, anonsując rezygnację z realizacji budowy sieci w ramach wybranych przez siebie obszarów w programach KPO/FERC, jako powód wskazał szeroko rozumiane „przewlekłe i niezrozumiałe decyzje regulatora rynku odnośnie cen hurtowych”. A skoro do tablicy został wywołany Prezes UKE, to w tej publicznej dyskusji nie powinno zabraknąć naszego głosu.

Na początek warto, żeby wybrzmiały kluczowe fakty:

  • procedury stosowane przez Prezesa UKE w procesie akceptacji warunków zapewnienia dostępu hurtowego do dofinansowanych sieci wynikają z przepisów GBER [Rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, ang. General Block Exemption Regulation- red.] oraz wymagań określonych w szeregu dokumentów takich, jak „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC”, „Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych, Gminnych Ośrodków Kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych do czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC”, „Wymagania dla Sieci KPO/FERC” – do tych dokumentów odnosimy się, pisząc o wymaganiach;
  • proces zatwierdzania ofert w POPC trwa, zgodnie z wymaganiami, maksymalnie dwa miesiące od daty ich złożenia do Prezesa UKE;
  • opłaty hurtowe beneficjentów POPC są weryfikowane przez Prezesa UKE na podstawie metod określonych w GBER, znanych beneficjentom programów;
  • Prezes UKE przeprowadza Testy MS [Margin Squeeze – red.] gwarantujące konkurencję cenową na rynku detalicznym;
  • prawodawstwo Unii Europejskiej oraz dokumentacja konkursowa (niezależnie od rodzaju konkursu), nie przewidują waloryzacji opłat hurtowych;
  • Zespół doradczy [ds. stawek hurtowych – red.], w założeniu, jest głosem rynku i podczas prac i formułowania rekomendacji jest zespołem niezależnym od Prezesa UKE. Prezes UKE jest jedynie moderatorem dyskusji – zgodnie z zaakceptowanym przez aklamację uczestników Zespołu regulaminem. W jego skład wchodzą izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, a w pracach uczestniczą jako obserwatorzy przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Urzędu Regulacji Energetyki. Jego zadaniem jest wypracowanie dla Prezesa UKE rekomendacji w zakresie kryteriów, jakie Prezes UKE powinien brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o zatwierdzenie oferty hurtowej (w tym jej zmian) dla obszarów objętych wsparciem w ramach POPC, FERC oraz KPO, wraz z oceną ich potencjalnego wpływu na ceny detaliczne usług.

W przypadku Fiberhost, warto wskazać na specyfikę sytuacji tego operatora:

  • Fiberhost nie jest wyłącznie operatorem hurtowym – w jego grupie kapitałowej funkcjonuje spółka Inea świadcząca usługi detaliczne z wykorzystaniem sieci Fiberhost (przesłanka do wykonywania Testu MS);
  • opłaty hurtowe Fiberhost są w wielu wypadkach jednymi z najwyższych pośród operatorów POPC, wyznaczając górny pułap cen na rynku;
  • od 2022 r. Fiberhost wnioskuje o podniesienie poziomu opłat hurtowych, podczas gdy w tym samym czasie efektywny kosztowo operator SMP (Orange Polska) je obniża;
  • w latach 2018-2023 do Prezesa UKE wpłynęło osiem wniosków Fiberhost o akceptację lub zmianę oferty POPC, z czego sześć zostało rozpatrzonych pozytywnie, a dwa nie otrzymały akceptacji Prezesa UKE;