REKLAMA

Białe plamy internetowe z KPO i FERC będą zaczerniane powiatowo

I tu kolejna dość kontrowersyjna kwestia. Zakłada się bowiem, że operatorzy będą mogli realizować równolegle inwestycje własne. To ma mieć też wpływ na oceną wniosków w konkursach. Premiowane mają  być minimalizowanie wkładu publicznego oraz zadeklarowana kwota inwestycji własnych. Pytanie, gdzie mają być prowadzone te inwestycje własne – czy tylko na obszarze konkursowych. Jakie adresy obejmą te środki własne - czy np. Orange a może bardziej Światłowód Inwestycje (lub każdy inny operator)  dostanie dodatkowe punkty za to, że zbuduje nakładkę na sieć Vectry (lub innego operatora) w jakimś mieście powiatowym?

Dobrą wiadomością dla operatorów jest natomiast, że ma być łatwiej rozliczać dotacje oraz zmniejszenie zakresu kontroli. Ryczałt za podłączone jednostokowego  adresu do sieci oznacza bowiem, że nie będzie trzeba dokonywać żmudnych rozliczeń faktycznie poniesionych wydatków. Nie będzie też trzeba stosować się do  procedury zamówień publicznych przy wyłonieniu wykonawców inwestycji. 

Będzie też trzeba wykazać się doświadczeniem inwestycyjnym, ale nie będzie już możliwości posłużenia się „doświadczeniem udziałowców”, co automatycznie wykluczy ubieganie się o dotacje takie wehikuły jak te, które były jednym największych beneficjentów 1.1 POPC. Wnioskodawca będzie musiał przedstawić potwierdzenie wykonania inwestycji o wymaganej wartości, ale twarde zabezpieczenie umożliwiające dochodzenie całej kwoty dofinansowania (w przypadku deklarowania inwestycji własnych także potwierdzenia posiadania środków na ich realizację).

Nie zmieni się natomiast, że operatorzy budujący sieci ze wsparciem ze środków FERC czy KPO będą musieli budowaną infrastrukturę udostępnić w hurcie, choć warunki tego mają być zweryfikowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń. 

CPPC zapowiedziało również, że do określania punktów adresowych wprzęgnięty zostanie SIDUS, czyli czyli System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, którego uruchomienie planuje Cyfryzacji KPRM.

Beneficjenci, którzy poznają dotację na budowę sieci z KPO i FERC będą mieli na zrealizowanie projektów trzy lata, ale muszą je zamknąć nie później niż 30 czerwiec 2026 r.

A kiedy zostaną ogłoszone konkursy? Na przełomie tego i przyszłego roku. Składanie wniosków w ma się odbywać między styczniem a marcem przyszłego roku. Ich ocena to kolejne dwa miesiące, a w czerwcu przyszłego roku teoretycznie mają być podpisywane umowy.

Do 3 sierpnia tego roku CPPC czeka na uwagi do tych założeń. Potem w sierpniu i wrześniu mają się odbywać konsultacje białych plam, a w listopadzie zatwierdzenie dokumentacji konkursowej, regulaminu i wyznaczenie obszarów projektowych. 

Oby tylko do tego czasu wyjaśniła się sprawa, czy środki z KPO trafią do Polski.