REKLAMA

Brańsk szuka operatora sieci

Gmina Brańsk opublikowała ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie koncesji operowania elementami Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (NSSD) ulokowanej na terenie tejże gminy. Oferty można składać do 3 sierpnia.

Zadania koncesjonariusza to:

  • przejęcie w zarządzanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej w postaci infrastruktury pasywnej znajdującej się na terenie Gminy Brańsk w zamian za czynsz dzierżawny;
  • przygotowanie przejętej infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych;
  • zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń pasywnych oraz sieci w sposób zapewniający odpowiednią jakość i wydajność.

W zamian za ich realizację koncesjonariusz będzie pobierał pożytki ze sprzedaży usług na dzierżawionej infrastrukturze pasywnej. Koncesja zostanie udzielona na okres 5 lat. Zabezpieczeniem dla gminy będzie kaucja w wysokości 50 tys. zł (gotówka lub inna forma gwarancji).

Jedynym kryterium wyboru partnera będzie proponowana wysokość czynszu dzierżawnego. Do postępowania może przystąpić podmiot, który „w okresie ostatnich trzech lat świadczył usługi w zakresie transmisji danych, dostępu do internetu na terenie minimum jednej miejscowości, świadczone dla co najmniej 15 odbiorców przez okres minimum 12 miesięcy lub zarządzania infrastrukturą na potrzeby transmisji danych, dostępu do internetu na terenie minimum jednej miejscowości, świadczone dla co najmniej 15 odbiorców przez okres minimum 12 miesięcy.

Nie są to warunki wyśrubowane i zapewne może je spełnić dowolny lokalny operator. Zasoby sieci na terenie gminy, to m.in. ok. 70 km kanalizacji światłowodowej przez blisko 30 miejscowości, 15 szaf aktywnych i 11 słupków kablowych.

NSSD powstała w latach 2010-2015 z dofinansowaniem regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego. Sieć wybudowała i jakiś czas operowała nią firma Green Operator. Jak w przypadku wielu innych RSS, budowa sieci była lukratywnym przedsięwzięciem, ale operowanie nią już nie. W 2017 r. Green Operator ogłosił upadłość, a odpowiedzialność za projekt przejęły bezpośrednio uczestniczące w nim jednostki samorządu terytorialnego – 10 podlaskich gmin z Drohiczynem, jako liderem.

Od czasu upadku Green Operatora los poszczególnych odcinków sieci zarządzanych przez odrębne jednostki był różny, ale wydaje się, że głównym celem było dotrwanie do końca trwałości projektu. Drohiczyn kilka lat temu deklarował samodzielne zarządzanie siecią. Na początku tego roku podobną decyzję podjęły Siemiatycze. Brańsk zaś szuka wyspecjalizowanego partnera.