Branża telekomunikacyjna na rozdrożu w kwestii danych

Całkiem słusznie firmy telekomunikacyjne pieczołowicie strzegą informacji o swoich klientach. Surowe przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak RODO, wzmocniły wymóg posiadania ścisłej kontroli nad sposobem przechowywania, zarządzania i wykorzystywania danych osobowych.

(źr. Snowflake)

Przechowywane dane często dostępne są nie z poziomu całej firmy, a jedynie w ramach poszczególnych działów. Tymczasem sektor telekomunikacyjny odgrywa ważną rolę jako centralny system nerwowy łączący ze sobą kilka branż. Bez możliwości dokładnego zarządzania, analizowania i zbierania danych – centralnie – w całej sieci, firmy telekomunikacyjne czasami nie są w stanie „połączyć kropek” i potencjalnie tracąc możliwości poprawy doświadczeń klientów i zwiększenia swoich przychodów.

Firmy telekomunikacyjne, które starają się odblokowywać, udostępniać i współpracować z innymi nad swoim najbardziej unikalnym zasobem – danymi, przyjmując podejście data-first, mogą współdziałać w ramach swoich ekosystemów w sposób bardziej strategiczny. W efekcie możliwe stanie się czerpanie zysków z nowych przedsięwzięć biznesowych, na równi z generowaniem większej ilości danych, a nawet tworzenie aplikacji opartych na tych danych.

Czerpanie z wartości danych może również umożliwić firmom telekomunikacyjnym zarządzanie złożonością sieci, pomagając we wszystkim – począwszy od utrzymania predykcyjnego i zapobiegawczego, a skończywszy na optymalizacji kosztów.

Wzrost dzięki danym

Na całym świecie wiele branż polega na firmach telekomunikacyjnych jako na kręgosłupie operacji. Jednak pomimo swojej wagi w biznesie operatorzy nie wykorzystują jeszcze w pełni wartości danych, które mają na wyciągnięcie ręki.

Do tej pory paradygmat prywatności danych i związane z tym regulacje uniemożliwiały dzielenie się tymi zasobami z innymi organizacjami – z powodu obaw o wyciek informacji umożliwiających identyfikację (ang. personally identifiable information, PII). Na horyzoncie pojawia się jednak technologia Data Clean Room. Ma ona pomóc firmom dzielić się danymi zarówno wewnętrznie, jak i ze stronami trzecimi w bezpiecznym i regulowanym środowisku. Informacje osobiste są chronione, przetwarzane i zarządzane w sposób zgodny z przepisami. Oznacza to, że firmy lub oddziały jednej firmy mogą gromadzić dane do wspólnej analizy zgodnie z określonymi wytycznymi i ograniczeniami.

W handlu detalicznym na przykład firmy telekomunikacyjne mogą współpracować z detalistami z wykorzystaniem zarządzanej analityki (zwykle chodzi o numer telefonu komórkowego użytkownika, który może pomóc firmie telekomunikacyjnej i sprzedawcy w dostępie do cennych danych, takich jak szczegóły lokalizacji, koszyki czy już zakupione produkty). Wykorzystując te dane, sprzedawcy mogą skupić się na ulepszaniu usług personalizacji dla swoich klientów, a także na poprawie doświadczeń w sklepie i w przestrzeni wirtualnej.

Lepsza przyszłość dzięki cyfrowym bliźniakom

W przyszłości operatorzy telekomunikacyjni będą chcieli wykorzystać nowe technologie, takie jak „cyfrowe bliźniaki”.

Budowanie cyfrowego bliźniaka przez sieć telekomunikacyjną służy jako narzędzie wizualizacyjne do replikacji tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym. Umożliwia to ciągłe prototypowanie, testowanie i samooptymalizację sieci.

Nałożenie cyfrowego bliźniaka na dane takie jak doświadczenia klientów i dane dotyczące mobilności pozwoli w przyszłości znacznie lepiej zorientować się na klienta, zapewniając możliwość personalizacji doświadczeń klientów. Pomoże to zwiększyć ich zadowolenie i lojalność, co ostatecznie doprowadzi do znacznego wzrostu rentowności biznesu.

Fawad Qureshi

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w łańcuchu wartości rozwiązań analitycznych. W Snowflake pełni funkcję Global Field CTO for Telecom, pomagając w budowaniu nowych modeli biznesowych. Wcześniej przez wiele lat związany z firmą Teradata. Pracował z firmami telekomunikacyjnymi w ponad 40 krajach, zarówno na rynkach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Jest absolwentem informatyki na Bahria University w Islamabadzie.