REKLAMA

Cała sieć Inei do dyspozycji T-Mobile

Inea i T-Mobile Polska podpisały umowę dotyczącą dostępu do sieci światłowodowej na obszarach, gdzie wielkopolski operator wybudował infrastrukturę w ramach inwestycji własnych. Dzięki temu T-Mobile Polska dotrze do kolejnych 300 tys. gospodarstw domowych w Wielkopolsce. Nowe porozumienie stanowi kontynuację współpracy między operatorami, którzy w grudniu ub.r. podpisali umowę o dostępie do sieci Inei na obszarach drugiego konkursu POPC.

Dzięki tym dwóm umowom T-Mobile będzie mogło świadczyć usługi stacjonarnego dostępu do sieci we wszystkich lokalizacjach, do których dociera infrastruktura światłowodowa Inei.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony, a uruchomienie usług planowane jest na marzec tego roku.

Podobne umowy jak z Ineą, T Mobile zawarł z Orange i Nexerą. Latem ubiegłego roku komórkowy operator włączył do swej oferty usługi FTTH, które sprzedaje, bazując na infrastrukturze wymienionych partnerów (na razie realnie na sieci Orange).