REKLAMA

Cellnex może dać impuls #polskiemu5G

Po długich miesiącach sporów o operatora sieci strategicznego bezpieczeństwa, teraz dla odmiany projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa tonie w sporach o projekt #polskie5G, do którego komercyjne sieci mobilne się nie palą, a których udział w tym projekcie jest więcej niż pożądany. Niewykluczone, że motorniczy tego przedsięwzięcia, jakim jest państwowy Exatel zyska sojusznika, który zmieni układ sił.

 

 
(źr. TELKO.in)

Do ostatecznego przyjęcia nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), a w efekcie – interia alias – do określenia zasad dopuszczenia producentów do rynku sprzętu telekomunikacyjnego, czy umożliwienia startu aukcji częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz, w rządzie najwyraźniej nikomu się nie spieszy. Ponad pół roku zajęły tarcia dotyczące zasad działania i podległości operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa. Kiedy udało się doprowadzić do konsensusu w tej sprawie, pod koniec września br. minister cyfryzacji zapowiedział projekt KSC na Komitecie Stałym Rady Ministrów „w ciągu trzech tygodni”. Przed połową października ukazała się nowa wersja projektu nowelizacji, której opiniowanie zapowiedziano na zaledwie kilka dni. Wydawało się, iż rząd rzeczywiście jest zdeterminowany do przyjęcia legislacji i zakończy prace nad nią zgodnie z wrześniowymi zapowiedziami. Tymczasem minął listopad, zaczął się grudzień i końca prac nie widać. Tym razem projekt tonie w sporze o zasady działania projektu i spółki #polskie5G. I znowu nikomu się nie spieszy.

Niedawno zaplanowane było kolejne spotkanie interesariuszy #polskiego5G z rządem, które to spotkanie bez mrugnięcia okiem zostało odroczone o 2 tygodnie. Wedle naszych informacji – na prośbę Exatela. W tym czasie główny orędownik projektu #polskie5G może dopiąć porozumienie, które – jeżeli nie uniezależni go całkiem od mało przychylnych MNO – to da mu nowy atut i nową kartę przetargową. Może to być porozumienie o współpracy z Cellnex Poland. To jest partner, który posiada środki inwestycyjne i pasywa sieciowe, umożliwiające rozruch projektu.

Że rozmowy w tej sprawie się toczą, dociera do nas z różnych stron. Zresztą „Exatel rozmawia z każdym” – można usłyszeć na rynku i to również nie jest niczym nadzwyczajnym. Cellnex jest jednak tym partnerem, którego z Exatelem najwięcej może łączyć, a najmniej dzielić.

Negocjacje o współpracy pomiędzy Exatelem, a czterema operatorami mobilnymi toczyły się blisko dwa lata i nie wyszły poza listy intencyjne oraz analizy możliwości współpracy. Ze sfery rządowej komentowano bez ogródek, że to właśnie z tego powodu w ostatniej wersji KSC pojawił się cały rozdział o budowie i działaniu spółki #polskie5G, przeciw któremu dzisiaj protestują operatorzy mobilni, którzy nie chcą obligatoryjnego udziału w projekcie i konieczności operacyjnej współpracy z operatorem nowej sieci 5G w paśmie 700 MHz, co zakłada opisany w KSC koncept.

REKLAMA