AKCJA SPOŁECZNA

Co nowego w Pożyczkach Alior Banku? Teraz także środki na finansowanie konsolidacji

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Anna Nikodemska-Minota
(źr. TELKO.in)

Czy przedsiębiorstwa telekomunikacyjne nadal mogą ubiegać się o Pożyczki szerokopasmowe z Programu Polska Cyfrowa?

ANNA NIKODEMSKA-MINOTA, Menedżer ds. Projektów w Dziale Funduszy UE i Programów Publicznych: Tak, pożyczki szerokopasmowe są nadal dostępne. Systematycznie podpisujemy nowe umowy z klientami. Do Alior Banku zgłasza się coraz więcej firm telekomunikacyjnych, które chciałyby sfinansować pożyczką projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji sieci czy zakup urządzeń końcowych. Zgodnie z umowami zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pożyczki szerokopasmowe mogą być udzielane do maja 2020 r.

Czy dostrzegają Państwo jakieś zmiany w jakości i strukturze składanych wniosków?

W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy kilka interesujących prawidłowości. Kolejne składane wnioski potwierdzają, że firmy telekomunikacyjne, co do zasady, nie mają już problemu z zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Przyjęte przez Alior Bank rozwiązania w znacznym stopniu zniosły tę barierę w dostępie do finansowania.

Alior Bank akceptuje szeroki katalog zabezpieczeń (w tym również zabezpieczenie w postaci hipoteki), a forma zabezpieczenia pożyczki jest każdorazowo uzgadniana z inwestorem. W przypadku pożyczki inwestycyjnej oczekujemy zabezpieczenia na finansowanej pożyczką nowej infrastrukturze. Zabezpieczeniem dodatkowym najczęściej jest cesja na rachunku bankowym, na który wpływają przychody z abonamentów (dotyczy to przychodów, które nasz klient zacznie osiągać po zrealizowaniu inwestycji finansowanej pożyczką).

W indywidualnych przypadkach, gdy Alior Bank ocenia ryzyko finansowania jako wyższe niż standardowe, możemy wymagać zabezpieczenia na posiadanej już przez klienta infrastrukturze telekomunikacyjnej. W przypadku pożyczki płynnościowej zabezpieczamy się tylko na przychodach z abonamentów, najczęściej z przyszłych okresów.

Cieszy nas również lepsza jakość składanych wniosków. Coraz więcej projektów ma dopracowaną koncepcję inwestycji: jaki ma być przebieg sieci, kim są potencjalni odbiorcy usług, jaka jest oferta konkurencji itp. Firmy coraz częściej składają wnioski z kompletną dokumentacją, co przyspiesza i ułatwia ich ocenę.

A jakie firmy najczęściej składają wnioski o pożyczkę szerokopasmową?

Dotychczas naszymi klientami były przede wszystkim podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnio rosnące zainteresowanie pożyczką wykazują też duże firmy – zaczynają dostrzegać zalety tego produktu; przede wszystkim: długi okres kredytowania (nawet na 15 lat) i niskie oprocentowanie w skali roku: od 4,4 proc. lub nawet 2,2 proc. w przypadku skorzystania z pomocy de minimis.

Jakie są główne różnice pomiędzy dwoma, już wspominanymi, typami Pożyczki szerokopasmowej oferowanej przez Alior Bank?

Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną mogą być finansowane projekty inwestycyjne dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci światłowodowych, zapewniające dostęp do szybkiego internetu, tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s.Pożyczką inwestycyjną możemy finansować na przykład koszty: robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej; przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych czy nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, związaną z realizacją przedsięwzięcia.