AKCJA SPOŁECZNA

Co nowego w Pożyczkach Alior Banku? Teraz także środki na finansowanie konsolidacji

Z kolei Pożyczką Szerokopasmową Płynnościową można finansować koszty nie mające charakteru ściśle inwestycyjnego, czyli np. opłaty za zajęcie pasa drogowego lub dzierżawę słupów, koszt dzierżawy infrastruktury technicznej, mediów, wynajmu powierzchni biurowych, a nawet bieżący marketing usług.

Czy to wszystkie różnice?

Różnią się także kluczowe parametry finansowania. Maksymalna kwota pożyczki inwestycyjnej wynosi 10 mln zł, a płynnościowej – 1 mln zł. Inny jest też okres spłaty. Dla pożyczki inwestycyjnej może on wynieść nawet 15 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału udzielanej na okres realizacji inwestycji. Maksymalny okres spłaty dla pożyczki płynnościowej to 5 lat.

Różna jest też wysokość wymaganego wkładu własnego klienta. W przypadku pożyczki płynnościowej wynosi on tylko 5 proc., a w przypadku finansowania inwestycyjnego jest to zazwyczaj 10 proc. Inna jest również grupa beneficjentów. Z pożyczki płynnościowej mogą skorzystać tylko małe i średnie firmy, podczas gdy o finansowanie inwestycyjne mogą ubiegać się firmy telekomunikacyjne niezależnie od swojej wielkości.

Wspominała Pani o możliwości dofinansowania pożyczką projektów dotacyjnych z POPC. A co z dofinansowaniem projektów realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)?

Nie wykluczamy udzielania pożyczek dla firm, które podpisały kontrakty z NASK. Alior Bank, podobnie jak każda instytucja finansowa, bada zarówno sytuację finansową klienta (w tym jego bilans, rachunek zysków i strat, poziom zadłużenia itp.), jak i zyski, jakie może wygenerować nowa inwestycja. Pierwsze rozmowy z potencjalnymi pożyczkobiorcami pokazują, że osiągnięcie odpowiedniej rentowności w projektach inwestycyjnych opartych na OSE może być jednak dużym wyzwaniem.

Z czego to wynika?

W przypadku projektów OSE nakłady inwestycyjne są znaczne, natomiast przychody z kontraktów z NASK zazwyczaj niewystarczające na pokrycie kosztów pożyczki. Uzyskanie finansowania jest jednak możliwe pod warunkiem, że klient podłączy do wybudowanej sieci także innych, komercyjnych, użytkowników.

Pożyczką finansowane mogą być koszty przekazania praw własności między niezależnymi inwestorami. Możemy finansować zakup całego przedsiębiorstwa, jak i zakup części aktywów.

Ostatnio na rynku pojawiają się sygnały o możliwych procesach konsolidacyjnych. Czy pożyczką można finansować zakup firmy telekomunikacyjnej lub jej części?

Tak, jest to możliwe. Pożyczką finansowane mogą być koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku. Możemy finansować zakup całego przedsiębiorstwa, jak i zakup części aktywów (np. sieci). W takim przypadku pożyczkobiorca musi przedstawić nie tylko dokumenty potwierdzające swoją zdolność kredytową, ale także profesjonalną wycenę wartości przedmiotu transakcji.

Jakie (czyje?) ekspertyzy zaakceptuje bank?

Oczekujemy od klientów dostarczenia wyceny przygotowanej przez działających na rynku rzeczoznawców majątkowych, którzy specjalizują się wycenie sieci. Oczekujemy również, że klienci przedstawią opinię prawną potwierdzającą formalną poprawność realizowanej transakcji.

Jak bank reaguje na sytuację, w której klient sygnalizuje opóźnienie w realizacji inwestycji?

Każdy wniosek analizujemy indywidualnie. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom klienta i jeśli to możliwe, zmieniamy harmonogram wypłat pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że Alior Bank wiążą terminy na zakontraktowanie i uruchomienie środków POPC powierzonych nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dlatego też nie zawsze możliwe jest wydłużenie okresu wykorzystania pożyczki..

Dziękujemy za rozmowę.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY