AKCJA SPOŁECZNA

CPPC powtarza stare błędy

W przypadku prowadzenia obecnego konkursu POPC o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych popełniane są te same błędy, co w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej  Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzanie konkursów, za oceny wniosków, jak była niewydolna, tak niewydolna pozostaje – stwierdził z rezygnacją jeden z operatorów.

Nabór w konkursie 1.1 POPC trwał do końca lutego. Zgodnie z jego regulaminem:

Czas przewidziany na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie co do zasady wynosi 30 dni licząc od daty zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu wysłania informacji o wyniku weryfikacji formalnej wniosku (wysłanie pisma o negatywnej ocenie formalnej/wysłanie pisma informującego o pozytywnej ocenie formalnej lub o konieczności dokonania poprawek/uzupełnień)

Przewidziano możliwość wydłużenia tego czasu w przypadku konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, Jednaka ponowna ocena, co do zasady, nie powinna trwać dłużej, niż 7 dni od momentu złożenia przez wnioskodawcę uzupełnień.

Tymczasem na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa listy wniosków, które przeszły ocenę formalną ani widu, ani słuchu. Czy wnioskodawcy się niecierpliwią? A i owszem.

Pytaliśmy i odstaliśmy odpowiedź,  że będzie opublikowana za dwa tygodnie. Tylko , że to było trzy  tygodnie temu. Teraz, gdy pytamy mówią, że będzie za tydzień. Jednak coraz nam trudniej o zaufanie do tych deklaracji – mówi przedstawiciel z jednej  firm, które złożyły wniosek w konkursie.

To i tak sukces, że ktoś z CPPC jest gotów im odpowiedzieć. Na moje dwukrotne pytania w tej sprawie, dyrektor CPPC Wanda Buk, nie odpowiedziała wcale. Nie żebym miał o to większy żal, ale kiedyś ta sama dyrektor CPPPC wyrażała pretensje z powodu krytycznej oceny tej instytucji w felietonie na TELKO.in w tym na to, że nie kontaktowałem się z nią wcześniej  w związku z opisywaną sprawą. Gdy teraz się pytam o publikację oceny formalnej wniosków w konkursie 1.1. POPC, to odpowiedzi nie ma.

Na ścieżce oficjalnej CPPC w sprawie konkursu 1.1 POPC również milczy. Przynajmniej patrząc na komunikaty na jej stronie internetowej tej instytucji, choć dyrektor Wanda Buk obiecywała operatorem w lutym br., że komunikacja z beneficjentami ulegnie poprawie.

Mimo wszystko jednak przed wakacjami CCPC powinna zdążyć z oceną formalną wniosków, bo rzeczywiście do operatorów zaczęły napływać zapytania z tej instytucji o uzupełnienie złożonych  w konkursie wniosków. I ponoć już nawet pierwsze partie wniosków CPPC skierowała do oceny merytorycznej.  

Nie zmienia to faktu, że dominantą w działaniach CPPC wydaje się być chaos. Operatorzy, którzy składali wnioski w pierwszym konkursie POPC, zakładali w biznesplanach, że z inwestycjami ruszą we wrześniu. Dziś już wiedzą, że czeka ich korekta tych założeń. I najpewniej nie mają co liczyć,  że z inwestycjami ruszą w tym roku.

Kto by się tym jednak w CPPC przejmował.