Cyfrowy Polsat zaczął sprzedaż obligacji

Cyfrowy Polsat rozpoczął ofertę obligacji serii E. Chce sprzedać papiery o łącznej wartości nominalnej do 820 mln zł.

Cyfrowy Polsat poinformował, że skierowana do inwestorów kwalifikowanych oferta potrwa od 7 do 12 września. Papiery zapadają w styczniu 2030 r. Obligacje zostaną wyemitowane 28 września. 

Oprocentowanie wypłacane ma być co pół roku i jest zmienne. Obliczane jest w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o marżę, która w pierwszym okresie wynosi 335 punktów bazowych. Notowane na rynku Catalyst obligacje serii B są w bieżącym okresie odsetkowym oprocentowane na 8,7 proc. (w tym 175 pkb marży powyżej WIBOR6M), serii C mają oprocentowanie 8,22 proc. (w tym 165 pkb marży powyżej WIBOR6M), a serii D - 10,27 proc. (w tym 335 pkb marży powyżej WIBOR6M).

W ramach oferty inwestorzy posiadający obligacje serii B (zapadają w 2026 r.; w rękach inwestorów są papiery o wartości nominalnej 308 mln zł) i C (zapadają w 2027 r., w rękach inwestorów są papiery o wartości nominalnej 164 mln zł) mogą wymieniać te papiery na obligacje serii E. Nabyte w ten sposób przez spółkę obligacje serii B i C zostaną umorzone.

O planach emisji obligacji serii E Cyfrowy Polsat informował przed miesiącem. Sygnalizował wówczas, że chce sprzedać papiery o wartości nominalnej ok. 500 mln zł.