REKLAMA

Czy uda się spiąć biznes w sieciach POPC?

To pytanie w zdecydowanie mniejszym stopniu dotyczy takich operatorów jak Orange czy Inea, którzy mogą wykorzystać efekt dużej skali swojej działalności. Niektórzy jednak wieszczą, że dla części lokalnych ISP może to być problem. Czy rozwiązaniem będzie poszerzenie portfolio i konwergencja usług? Trudno przesądzić, ale na pewno  nikomu nie zaszkodzi szukanie nowych rynkowych niszy.

Realizując projekty z 1.1 POPC, dzięki którym mają się zapełniać internetowe białe plamy w Polsce, operatorzy często wchodzą na naprawdę trudne inwestycyjnie tereny, gdzie po wybudowaniu sieci będą się zmagać z osiągnięciem rentowności swoich inwestycji.
(źr. TELKO.in)

Na początku lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie budowy sieci w białych plamach w ramach drugiej rundy w III konkursie 1.1 POPC. To jednak już tylko „resztówka”  gra idzie już tylko o 143 mln zł, które są przewidziane na wsparcie inwestycji na trzech obszarach (opolskim, nyskim i krakowskim). Wiadomo, że ubiegają się o nie cztery firmy, które złożyły w sumie siedem wniosków.

Określenie „resztówka” odnosi się oczywiście do porównania wielkości alokacji z poprzednich trzech konkursów 1.1 POPC, która w sumie wynosiła blisko 5,7 mld zł. W efekcie w ramach trzech rozstrzygniętych rozdań działania, beneficjenci zadeklarowali, że zasięgiem powstających sieci obejmą prawie 2 mln gospodarstw domowych.

Jednak na obecnym etapie tylko operatorzy, którzy otrzymali dotacje w pierwszym konkursie już zakończyli lub są na finiszu projektów i zaczynają świadczyć usługi. Uczestnicy drugiego (i zarazem największego pod względem wartości) konkursu, są mniej więcej na półmetku, a ci z ostatniego rozdania dopiero przygotowują się do realizacji projektów.

Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zapewnia, że projekty 1.1 POPC są pod pełną kontrolą tej instytucji.

– Na obecną chwilę, w realizacji pozostaje 16 projektów z 77 umów podpisanych i realizowanych w ramach I naboru. Wszystkie projekty z pierwszego konkursu zostały objęte kontrolą na miejscu realizacji projektu na różnych etapach. W niektórych przypadkach formułowane były zalecenia pokontrolne dotyczące wypełnienia założeń konkursowych – informuje Eliza Pogorzelska.

W przypadku projektów z II konkursu, beneficjenci na bieżąco składają CPPC sprawozdania o postępach realizacji.

– Na ten moment, poza incydentalnymi przypadkami, nie zanotowaliśmy większych problemów w projektach, ani znaczących opóźnień – mówi Eliza Pogorzelska.

Orange pędzi z inwestycjami i startuje ze sprzedażą

Jednym z największych beneficjentów w pierwszych dwóch konkursach 1.1 POPC był Orange Polska. Już w październiku ubiegłego roku operator poinformował, że zakończył jeden projekt dotowany z pierwszego konkursu w powiecie słupskim, dzięki któremu dostęp do sieci uzyskało blisko 2,3 tys. gospodarstw domowych. W pierwszym konkursie POPC Orange uzyskał łącznie ponad 23,9 mln zł unijnego wsparcia na w sumie na osiem projektów – oprócz słupskiego, także w powiatach: kłodzkim, lwóweckim, krośnieńskim, gorzowskim, nowosolskim, sulęcińskim i bytomskim. Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, potwierdza, że operator już wszędzie tam zakończył inwestycje, a mieszkańcy gmin nimi objętych mogą korzystać z dostępu do internetu.

KOMENTARZ PARTNERA: Poszerzenie zakresu usług szansą beneficjentów POPC

Radosław Semkło, dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland

Asseco uważnie przygląda się rozwojowi rynku powstałego w wyniku realizacji POPC (1 i 2). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, takich jak udział w realizacji projektu „Internet dla Mazowsza”, stworzyliśmy ofertę odpowiadającą na zapotrzebowanie regionalnych i lokalnych operatorów. Przykładem jest pakiet ACSE (ang. Asseco Convergent Services Enviroment), który dzięki swej nowoczesnej architekturze micorserwisów oraz niezwykle elastycznemu katalogowi produktów umożliwia operatorom poszerzanie oferty o usługi spoza rynku telekomunikacyjnego, takie jak energia, media oraz inne usługi z obszaru FMCG. Mniejsi operatorzy mogą korzystać z ACSE w chmurze. Dzięki temu realnie ograniczają początkową barierę koniecznych inwestycji.

Pełna realizacji POPC z pewnością umożliwi rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększy dynamikę rozwoju rynku telekomunikacyjnego. W późniejszym etapie może doprowadzić do konsolidacji tego segmentu. Operatorzy, którzy będą mieli ofertę dopasowaną do oczekiwań lokalnych odbiorców, a zarazem będą gotowi na powiększanie swojej bazy klientów, staną się największymi beneficjentami tego procesu. Jednym z podstawowych czynników, umożliwiających realizację tych celów biznesowych będzie możliwość oferowania szerokiego zakresu usług nieograniczonych tylko do telekomunikacji. Właśnie to umożliwia ACSE – elastyczne i skalowalne środowisko informatyczne, dostępne w chmurze.