Dagens Industri: Huawei ponownie przegrywa szwedzki spór o 5G

Chiński Huawei po raz kolejny przegrał w sądzie w sporze ze szwedzkim rządem o prawo do udziału w budowie szwedzkich sieci 5G – informuje szwedzki dziennik biznesowy „Dagens Industrie”.

W środę Administracyjny Sąd Apelacyjny w Sztokholmie odrzucił skargę Huawei Technologies Sweden AB w dwóch sprawach dotyczących warunków przyznawania operatorom komórkowym rezerwacji na korzystanie z częstotliwości 5G.

Jak stwierdzono w komunikacie sądu, doszedł on do wniosku, że korzystanie z sieci radiowej może zaszkodzić bezpieczeństwu Szwecji, jeśli produkty firmy Huawei będą wykorzystywane w kluczowych funkcjach sieci 5G. Zdaniem sądu, Post- och telestyrelsen (PTS), szwedzki regulator rynku telekomunikacyjnego miał zatem powody, aby w w warunkach aukcji 5G zapisać, że zabronione jest stosowanie produktów Huawei w kluczowych funkcjach sieci 5G. To samo dotyczy warunków wymagających wycofania istniejących produktów firmy Huawei do 1 stycznia 2025 roku.

- Administracyjny Sąd Apelacyjny uważa, że warunki zostały nałożone w sposób zgodny z prawem i nie są sprzeczne ani z prawem szwedzkim, ani międzynarodowym – czytamy w komunikacie sądu.

- Bezpieczeństwo Szwecji leży w szczególnie ważnym interesie, a decyzja PTS opiera się na rzeczywistym, aktualnym i wystarczająco poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Szwecji - mówi cytowana w komunikacie Anita Linder, prezes sądu.

Szwedzki oddział Huawei poinformował w oświadczeniu, że jest rozczarowany wyrokiem Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie.

- Przeanalizujemy to orzeczenie i ocenimy nasze dalsze kroki, w tym inne środki prawne przewidziane w prawie szwedzkim i unijnym, aby nadal chronić nasze uzasadnione prawa i interesy – napisał Huawei.

Orzeczenie Administracyjnego Sądu Apelacyjnego to konsekwencja złożonego przez Huawei odwołania od orzeczenia Sądu Administracyjnego, który w czerwcu ub.r. również uznał, że stosowanie sprzętu Huawei w szwedzkich sieciach może zagrażać bezpieczeństwu kraju.

Batalia prawna o obecność sprzętu Huawei w chińskich sieciach zaczęła się w 2020 r. po tym jak PTS ogłaszając w październiku 2020 r. warunki aukcji pasma zakazał Huawei dostarczania sprzętu 5G szwedzkim firmom komórkowym ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa zgłoszone przez szwedzką służbę bezpieczeństwa SAPO. Chińska firma wszczęła działania prawne. Udało się jej opóźnić rozpoczęcie aukcji, która zaczęła się dopiero, gdy Naczelny Sąd Apelacyjny odrzucił apelację Huawei dotyczącą warunków aukcji.

Batalia w szwedzkich sądach to nie jedyny spór Huawei ze Szwedami. Firma wniosła pozew przeciwko Szwecji do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) w Waszyngtonie (USA). Roszczenie o odszkodowanie wynosi co najmniej 5,2 mld koron szwedzkich za okres od 2021 do 2025 r. Jednak koncesje na świadczenie usług 5G są przyznawane na 25 lat, więc kwota ta może być wielokrotnie wyższa.