Dane KIM o dostępie do internetu w Polsce w kontrze do GUS. Co piąte domostwo bez sieci

Krajowy Instytut Mediów opublikował wyniki pierwszej fali Badania Założycielskiego, które jest źródłem wiedzy na temat korzystania z mediów przez gospodarstwa domowe. Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 na losowej próbie 9 552 gospodarstw domowych i ekstrapolowany na ogół gospodarstw domowych w Polsce.

KIM badał m.in. jak wygląda w gospodarstwach domowych w Polsce dostęp do internetu. Zaskakująco wiele z nich, bo  aż 21,6 proc. zadeklarowało, że w ogóle nie ma dostępu do internetu. Przy czym aż 47,3 proc. w tej grupie stanowi gospodarstwa zamieszkiwane przez jedną osobę. Im jest ono liczniejsze, tym wskaźnik ten spada. I tak w gospodarstwach domowych, gdzie mieszka co najmniej pięć osób dostępu do internetu nie ma tylko 1,9 proc. z nich. 

Z badań KIM wynika też, że niespełna co drugie gospodarstwo domowe w Polsce (48,9 proc.) ma stacjonarne łącze. Z internetu jedynie za pośrednictwem telefonii komórkowej korzysta 26,7 proc.. mieszkańców. Kolejne 14,9 proc. użytkowników korzysta z internetu mobilnego przy użyciu odrębnej karty SIM. Dostęp do radiowego internetu zadeklarowało 3,5 proc. domostw.

Badanie potwierdza też, że o łącze stacjonarne znacznie łatwiej w mieście niż na wsi, bo 54,3 proc. miejskich gospodarstw domowych korzysta ze stałego łącza, podczas gdy na wsiach jedynie 37,7 proc. 
Mieszkańcy wsi ratują się więc internetem mobilnym, bo 20,9 proc. gospodarstw domowych na wioskach  korzysta z internetu mobilnego przy użyciu odrębnej karty SIM. W miastach ten wskaźnik jest mniejszy i wynosi 12 proc.

Jeśli chodzi o internet w komórce, to tu wskaźniki są podobne, bo na wsiach z tej formy dostępu do sieci korzysta 27,5 proc. gospodarstw domowych, a w miastach 26,3 proc.

Okazuje się też, że najtrudniej o łącze stacjonarne w Polsce jest na obszarze północnym, bo tylko 36,6 proc. gospodarstw domowych z tego regionu dysponuje takowym, a region ten przoduje zarazem jeśli chodzi o korzystanie z internetu mobilnego (oddzielna karta SIM), bo tak z sieci korzysta 22,4 proc. gospodarstw domowych. Z kolei aż 59,3 proc. gospodarstw domowych w obszarze północno-zachodnim posiada łącze stacjonarne (co jest najwyższym wskaźnikiem w Polsce). 

Warto zwrócić uwagę, że dane KIM znacznie różnią się od tych podawanych przez GUS, wedle których aż 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, a łączem stacjonarnym dysponuje 68,8 proc. domostw.