REKLAMA

Decyzja o dostępie zakończy spór operatora ze spółdzielnią?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji dla wielkopolskiej sieci kablowej Inea o dostępie do zasobów budynkowych spółdzielni mieszkaniowej Winogrady. Budowa przez operatora własnej sieci może zakończyć spór ze spółdzielnią.

Przypomnijmy, że Inea od wielu lat dzierżawi od spółdzielni częstotliwości w jej własnej sieci CATV i świadczy na nich usługi. Sytuacja ta miała być przejściowa, ponieważ – znowu od wielu lat – operator stara się o prawo budowy własnej sieci na zasobach spółdzielnianych. Nie może jednak ustalić z Winogradami warunków realizacji tej inwestycji.

W połowie ubiegłego roku stronom kończyła się umowa o dzierżawę częstotliwości a własna sieć Inei wciąż była niegotowa. Sprawa stanęła na ostrzu noża, a spółdzielnie czasowo nawet odłączyła klientów operatora od usług. Sprawa oparła się o UKE, który polecił przywrócenie serwisu. Spółdzielnia ustąpiła, ale kwestionuje decyzje UKE.

Budowa własnej sieci umożliwiłaby Inei zakończeniu sporu i przełączenie klientów na własną infrastrukturę. Winogrady na tych samych zasobach budynkowych dysponują siecią HFC oraz ethernet. Inea, zgodnie ze swoją strategią, planuje budowę sieci GPON. Sieć kablowa obsługuje w budynkach spółdzielni ok. 4 tys. abonentów, sieć spółdzielniania ok. 16 tys. abonentów.