Deweloper chce zabić krakowskiego ISP kosztami

Spółka Projekt 2 Wawel Service wniosła szereg zastrzeżeń do projektu decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który m.in. umożliwia firmie Naszasiec.net budowę instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przy ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie, które wybudował deweloper.

Wyjaśnia on, że budowa budynków została już zakończona i wybudowanie instalacji podtynkowo może być niemożliwe. Nie uśmiecha mu się zaś, by ISP wykonał ją natynkowo, ponieważ może to naruszyć zasady bezpieczeństwa pożarowego. Poza tym naruszyłoby to umowy dewelopera z najemcami budynków, które nie przewidują budowy instalacji telekomunikacyjnej natynkowo. W związku z tym Projekt 2 Wawel Service chciałby, aby to operator pokrywał ewentualne roszczenia klientów, co powinno być zapisane w decyzji UKE.

Dodatkowo chciałby narzucenia operatorowi szeregu uciążliwych obowiązków, poczynając od uzgadniania przez niego prac z deweloperem po usuwanie zgłoszonych szkód w ciągu trzech dni.

Deweloper chciałby też skutecznie zniechęcić krakowskiego operatora dodatkowymi, bardzo wysokimi opłatami, które jego zdaniem UKE powinien ująć w swej decyzji.

Na wstępie żąda od ISP wpłaty 150 tys. na poczet zaliczki na pokrycie kosztów, jakie deweloper poniesie w związku z prowadzonymi pracami przez firmę Naszasiec.net. Chciałby też znacząco wyższych kaucji z tytułu należytego wykonania prac, które według niego powinny sięgać 40 tys. zł, podczas gdy UKE proponuje 4 tys zł i 1 tys. zł.

Poza tym deweloper przewiduje szereg dodatkowych kosztów (na razie nieokreślonych), które powinien pokryć operator, takich jak wynagrodzenie kierownika budowy, który ma współpracować przy budowie sieci czy projektanta sieci, za prace związane z koniecznością zmiany planów.