Dobry czwarty kwartał 2017 dla UPC Polska

Aktualizacja 09:20

Liberty Global opublikowało również sprawozdanie wymagane przez amerykańską komisje giełdy. Wynika z niego, że nominowane w dolarach przychody UPC Polska wyniosły w ub.r. prawie 418 mln dol. Nominowane w dolarach przychody operatora wzrosły o prawie 7 proc. Kurs dolara do złotego sprzyjał jednak Liberty, zwłaszcza w drugiej połowie roku. W całym 2017 r. złoty umocnił się w stosunku do amerykańskiej waluty o prawie 20 proc. Przeliczając po średnim całorocznym kursie, przychody UPC wyniosły w krajowej walucie 1,578 mld zł co oznacza wzrost o 2,2 proc.

IV kw. zdaje się szczególnie udany dla spółki, ponieważ wielkość przychodów przekroczyła 400 mln zł. Przy czym Liberty nie podaje kursów przeliczeniowych dla IV kw., a więc szacujemy tylko na podstawie kursu całorocznego oraz kursu na 31 grudnia ub.r.

Liberty podaje również, że trwają negocjacje z polskim urzędem antymonopolowym w sprawie warunków przejęcia Multimediów Polska. Koncern przestał już prognozować, kiedy może zostać zamknięta ta transakcja (w ub.r. zakładał, że najpóźniej na początku 2018). Potencjalne warunki, jakie może postawić UOKiK (i którym Liberty chce się poddać) mają obejmować sprzedaż niektórych aktywów. Jak się można było domyślić, warunki UOKiK wpłyną na ostateczną cenę przejęcia Multimediów wstępnie ustaloną na 864 mln dol.

Liberty Global, właściciel UPC Polska, opublikował wyniki operacyjne za IV kwartał i cały rok 2017. Wynika z nich, że pod koniec roku polska sieć kablowa osiągnęła całkiem dobre wyniki w podłączaniu nowych gospodarstw domowych oraz w pozyskaniu klientów usług szerokopasmowych. W IV kw. operator wypracował znaczną część całorocznych dodatnich wyników operacyjnych oraz w niektórych obszarach zniwelował spadki z poprzedzających kwartałów.

Dobre wyniki sprzedaży pod koniec roku nie dziwią, ponieważ to jest typowe dla całego rynku telekomunikacyjnego. W IV kw. UPC Polska pozyskało prawie 17 tys. klientów usług szerokopasmowych netto. To najszybciej rosnąca kategoria w bazie klientów operatora, chociaż wzrosła także liczba użytkowników TV i telefonii stacjonarnej. Przy wzroście liczby klientów szerokopasmowych UPC sygnalizuje spadek ARPU z tych usług (detali nie podaje).

W IV kw. wzrosła aż o 91 tys. liczba gospodarstw w zasięgu sieci UPC i był to pod tym względem najlepszy dla operatora kwartał ubiegłego roku. Wcześniej UPC podłączało 26-40 tys. nowych HP kwartalnie. Wyniki IV kw. to zapewne efekt uporządkowania sytuacji w spółce po długotrwałej restrukturyzacji związanej z budową regionalnej grupy CEE w strukturach UPC Holding oraz efekt skumulowania rozpoczętych wcześniej procesów inwestycyjnych. UPC podaje, że na 2/3 całej sieci ma nakładkową infrastrukturę innych operatorów.

Warto jednak zauważyć, że przy wzroście zasięgu o ok. 90 tys. HP liczba umów abonenckich wzrosła w tym czasie o 9 tys. (z pewnością nie tylko na nowej sieci) przy 24-tys. wzroście liczby RGU. W IV kw. 2017 r. jednak UPC udało się odwrócić spadkowy trend w liczbie klientów (baza malała z kwartału na kwartał), choć w skali roku ich liczba zmniejszyła się o 4 tys.

W IV kw. UPC Polska osiągnęło prawie połowę całorocznej liczby nowych HP w zasięgu sieci (196 tys.), 86 proc. całego przyrostu liczby RGU, czy połowę wzrostu liczby klientów usług szerokopasmowych.

Nie wiadomo jeszcze, jakie były komercyjne efekty operacyjnych osiągnięć operatora, ponieważ do chwili opublikowania tego tekstu grupa Liberty Global nie podała wielkości przychodów z polskiego rynku. Można tylko szacować, że wyniosły 390-400 mln zł w IV kwartale i 1,560-1,570 mld zł w całym roku 2017, co by oznaczało niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Informacja prasowa o wynikach UPC Polska w 2017 r.