REKLAMA

Dostawca CC Netii chce szybkiego układu z wierzycielami

Unified Factory, producent oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję dla działów obsługi klienta i sprzedaży złożył wniosek o pilne rozpoznanie wniosku o wszczęcie przyśpieszonego postępowania układowego. Wśród klientów firmy jest Netia.

Wniosek o rozpoczęcie postępowania spółka złożyła w październiku po tym, jak w toku prac nad przygotowaniem raportu półrocznego, stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia wskaźnika finansowego określonego w warunkach emisji obligacji. Przekroczenie tych wskaźników daje obligatariuszom prawo do zażądania natychmiastowego wykupu obligacji o łącznej wartości 25 mln zł. Obligacje te zapadają w grudniu 2020 r.

W ocenie zarządu, przedłużanie się rozpoznania wniosku negatywnie wpływa na jej bieżącą działalność.

Obecnie spółka funkcjonuje w stanie „zawieszenia” prawnego. Kontrahenci spółki wstrzymują bieżące decyzje odnośnie nowych kontraktów, które spółka mogłaby zrealizować w przyszłości – z korzyścią dla samego wnioskodawcy, ale również dla wszystkich wierzycieli, w szczególności tych, którzy stosownie do wniosku mają zostać objęci układem częściowym - napisano w komunikacie spółki.

Jak dodano, brak informacji o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wywołuje poczucie niepewności prawnej u podmiotów zaangażowanych w działalność spółki. W październiku spółka informowała, że „złożenie w krótkim czasie znacznej liczby żądań przedterminowego wykupu obligacji skutkowałoby niewypłacalnością spółki, a w konsekwencji postawieniem jej w stan upadłości”.

Według zarządu, sytuacja kryzysowa w spółce zaczęła się w II kwartale br. i spowodowana była postawieniem prezesowi zarzutów prokuratorskich dotyczących m.in. zawyżania przychodów spółki. Przez ponad dwa miesiące firma nie miała prezesa. W tym czasie utraciła znaczną część zleceń, a umowy z największymi kontrahentami realizowane były bez właściwego nadzoru. Za nadzór tych kontraktów odpowiadał bowiem prezes, który jednocześnie był założycielem spółki i jej wiodącym akcjonariuszem.

Od końca maja spółka ma nowy zarząd, który za jeden z największych sukcesów uznaje podpisany w końcu sierpnia kontrakt z Netią na wdrożenie systemu contact center do świadczenie przez operatora usług w modelu SaaS. W ocenie zarządu kontrakt, który negocjowano przez dziewięć miesięcy, do końca 2019 r. miał przynieść spółce wielomilionowe przychody oraz stać się referencyjnym projektem na rynku telekomunikacyjnym. We wrześniu i  październiku Unified Factory informował, że „w następstwie podpisania umowy i rozpoczęcia wdrożenia Netia przystąpiła do negocjacji kolejnej umowy, której wartość może przewyższyć wynagrodzenie” z umowy z sierpnia.