REKLAMA

Dostępność usług w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy

Systemics-PAB zmierzył jakość sieci w najdłuższym tunelu w Polsce. Ten brakujący element trasy tranzytowej w Warszawie od dawna był oczekiwany przez kierowców stojących w korkach po opuszczeniu trasy S2 na węźle Puławska. Nie istnieje w nim dedykowana infrastruktura sieci komórkowych, dlatego interesujące wydaje się poznanie jakiej dostępności i jakości usług mogą spodziewać się kierowcy w tunelu? Jak to zwykle bywa wyniki po części zaskakują.

 
(źr. Systemics-PAB)

Systemics-PAB przeprowadził testy i analizę pomiarów dostępności i jakości usług w tygodniu przedświątecznym, czyli tuż po otwarciu tunelu pod koniec grudnia 2021 r. Pomiary wykonano w ruchu sprzętem zainstalowanym w samochodach pomiarowych. Zmierzono całą istniejącą część trasy obwodnicy Warszawy od węzła Marki wzdłuż drogi S8 do węzła Konotopa i dalej trasą S2 do węzła Lubelska, tak jak to przedstawiono na mapie 1.

Mapa 1. Trasa pomiarowa (na pomarańczowo zaznaczono odcinek biegnący w tunelu)
(źr. Systemics-PAB)

 

W czasie pomiarów wykonywano testy połączeń głosowych, transmisji danych w kierunku do (UL) i od (DL) stacji bazowej, przeglądania stron internetowych i usługi strumieniowania wideo z wykorzystaniem platformy YouTube. Mierzono również czasy opóźnień transmisji danych oraz poziom sygnału radiowego dostępnego na całej długości trasy z wyszczególnieniem wykorzystywanych pasm częstotliwości.

Bez względu na otrzymane wyniki i problemy jakie zaobserwowano podczas testów, a które przedstawiono w dalszej części opracowania, można stwierdzić, że jakość oferowanych usług wzdłuż mierzonej trasy i w tunelu POW jest dobra. Jest to zaskoczeniem, ponieważ tak długie tunele bez dedykowanej infrastruktury zawsze sprawiają problemy.

Zasięg sieci

Wszystkie sieci oferują dobry zasięg wzdłuż trasy pomiarowej poza tunelem i odcinkiem biegnącym poprzez lasy na terenie dzielnicy Wawer przed węzłem Lubelska. Odcinek leśny jest najlepiej pokryty sygnałem sieci Play. Ponieważ operatorzy nie posiadają instalacji wewnątrz tunelu, to odcinek trasy jest obsługiwany przez stacje na powierzchni, co powoduje, że poziom sygnału w tunelu jest wystarczający w niższych pasmach częstotliwości, ale może sprawiać problemy w pasmach powyżej 2 GHz używanych przez operatorów głównie do transmisji danych. Poniższe mapy przedstawiają poziomy sygnału radiowego dla różnych pasm częstotliwości.

Mapa 4. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Play na odcinku obejmującym tunel.
(źr. Systemics-PAB)

 

Mapa 4. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Play na odcinku obejmującym tunel.
(źr. Systemics-PAB)

 

Mapa 4. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Play na odcinku obejmującym tunel.
(źr. Systemics-PAB)

 

Mapa 5. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G Plus na odcinku obejmującym tunelu
(źr. Systemics-PAB)

 

Mapa 6. Poziomy sygnału radiowego sieci 4G T-Mobile na odcinku obejmującym tunel.
(źr. Systemics-PAB)

 

Jakość połączeń głosowych

Testy jakości połączeń głosowych wykonywano w trybie nawiązywania połączeń pomiędzy terminalami będącymi w ruchu. Na podstawie pomiarów określono główne wskaźniki jakościowe, takie jak:

  • skuteczność połączeń obliczana jako współczynnik liczby prawidłowo zestawionych i rozłączonych połączeń o dobrej jakości w odniesieniu do liczby wszystkich testów,
  • czas zestawiania połączenia,
  • jakość mowy podczas połączenia oceniana w skali 1-5 MOS (im wyższa wartość, tym lepsza jakość mowy).

Uzyskane wyniki przedstawiają kolejne wykresy.