AKCJA SPOŁECZNA

Dwie oferty na system aukcyjny dla UKE

Aktualizacja 15.10 20:54

UKE podał informację o wyborze oferty Martes Specure na dostawę systemu do obsługi aukcji częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz. O wyborze oferty przeważyła niższa cena zaproponowana przez austriacką firmę. W dwóch pozostałych kryteriach jakościowych (czas udostępnienia narzędzia oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) obaj oferenci otrzymali tyle samo punktów.

Ostatecznie oferta Specure otrzymała 100 pkt. a oferta OMIP 94,04 pkt.

---

Portugalski OMIP (Operador do Mercado Iberico de Energia) i austriacki Martes Specure złożyły oferty w ogłoszonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej postępowaniu przetargowym na dostawę systemu informatycznego do obsługi aukcji częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz planowanej na przełom bieżącego i przyszłego roku.

Pierwszy oferent zaproponował 521 tys. zł za swój system, drugi – 478 tys. zł. UKE przeznaczył na realizację zamówienia 679 tys. zł.

Cena stanowi 60 proc. kryterium wyboru dostawcy. 10 proc. przypada na termin udostępnienia, ale oba podmioty zaproponowały taki sam: 5 dni. 30 proc. przypadnie na doświadczenie usługodawcy. Informacja z otwarcia ofert nie daje żadnych wskazówek, jak pod tym względem mogą zostać ocenione obie oferty. Wydaje, się w przypadku wyższej oceny w tym kryterium wygrać może droższa oferta.

OMIP był dostawcą systemu aukcyjnego w postępowaniu na częstotliwości 800/2600 MHz z 2014 r. Wówczas system kosztował UKE 515 tys. zł. OMIP jest operatorem platformy hurtowego rynku energii na Półwyspie Iberyjskim. Martes Specure jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla rynku logistycznego i telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w systemach aukcyjnych oraz systemach pomiaru jakości usług internetowych.