REKLAMA

e-Telko weszło w restrukturyzację

Operator hurtowy, znany między innymi z wieloletnich sporów o terminację z Orange Polska, wszczął we wrześniu postępowanie restrukturyzacyjne.

E-Telko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595046, REGON 363422820 , NIP 7010535769 , obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086).

Funkcję nadzorcy układu pełni Rafał Fabisiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Fabisiak SANATORS, z siedzibą przy ul. Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, NIP 5241147084 , posiadający nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1113.

Dzień układowy został ustalony na 1 września 2020 r.

We wniosku zarząd e-Telko powołuje się na zmiany w prawie restrukturyzacyjnym, jakie wprowadziła jedna z ustaw antykowidowych. Dała ona dłużnikom większą kontrolę nad procesem układowym z wierzycielami oraz umożliwiła natychmiastową ochronę przed egzekucją roszczeń a także (co szczególnie istotne w przypadku podmiotu zajmującego się tranzytem ruchu telekomunikacyjnego) przed wypowiadaniem umów przez kontrahentów.

Nie wiemy, jaka dokładnie była sytuacja finansowa e-Telko w chwili publikacji obwieszczenia, w wynikach za 2019 r. widać jednak załamanie biznesu. Przychody e-Telko wyniosły w ub.r. 12,3 mln zł – o 51,5 proc. mniej, niż rok wcześniej (co zresztą w przypadku działalności hubbingowej nie jest niczym niezwykłym). Spadek marży spowodował jednak problem z pokryciem kosztów stałych i w efekcie e-Telko wykazało w 2019 r. 903 tys. zł straty operacyjnej oraz 885 tys. zł straty netto wobec 3,5 mln zł zysku operacyjnego i 960 tys. zł zysku netto rok wcześniej.

Warto przypomnieć, że w 2018 r. Orange Polska zaczął wyłączać punkty styku z e-Telko.

Spółka należała kiedyś do grupy TelePolska Holding. Dzisiaj jej właścicielem jest podmiot, który z kolei można łączyć z inwestorami związanymi m.in. z giełdową spółką Baltic Bridge.

Wyniki finansowe e-Telko za 2019 r. (ZIP)

REKLAMA