REKLAMA

EBOiR rozważa kupno obligacji Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę ramową związaną z planem emisji przez polską grupę medialno-telekomunikacyjną obligacji o wartości nominalnej 1 md zł.

Jak napisano w komunikacie, EBOiR rozważa nabycie obligacji z tej planowanej przez Cyfrowy Polsat emisji, zaś zawarcie umowy ramowej nie powoduje, że bank musi kupić jakiekolwiek papiery z tej emisji. Cyfrowy Polsat w umowie ramowej nie zobowiązał się wobec banku do przeprowadzenia emisji obligacji.

W umowie Cyfrowy Polsat zobowiązał się do działania zgodnie ze stosowanymi przez bank „EBRD Designated Performance Requirements” i wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa ramowa określa również zobowiązania spółki, w tym dotyczące ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce. Ma to być nie mniej niż 50 proc. wartości nominalnej obligacji Cyfrowego Polsatu, które kupiłby EBOiR.

Umowa ramowa wygaśnie, jeśli bank nie kupi obligacji Cyfrowego Polsatu, a także wtedy, gdy EBOiR zmniejszy zaangażowanie w obligacje spółki poniżej poziomu określonego w umowie ramowej.

Przypomnijmy, że EBOiR współpracował z Zygmuntem Solorzem, gdy biznesmen przejmował  Polkomtel. Bank w transakcję zainwestował 200 mln euro. Następnie – w wyniku zamiany udziałów kontrolującej Polkomtel po transakcji spółki Metelem na akcje Cyfrowego Polsatu – stał się właścicielem pakietu 7,4 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Bank sukcesywnie sprzedawał akcje z tego pakietu.