REKLAMA

Eurotel liczy, że 3,5 mln zł z Tarczy Finansowej postawi go na nogi

Grupa Eurotela, która prowadzi 102 punkty sprzedaży T-Mobile, 87 punktów sprzedaży Playa, 11 salonów iDream z ofertą Apple’a oraz 6 salonów sprzedaży produktów Xiaomi w marcu informowała o załamaniu się biznesu, m.in w związku z zamknięciem galerii handlowych.

Z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu normalnej działalności oraz wynikający z tego spadek przychodów spowodowany pandemią COVID-19,  spóła zdecydowała się wystąpić o pomoc zewnętrzną w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa.

Skutecznie, bo na konto spółki wpłynęła subwencja w kwocie 3,5 mln zł przyznana przez PFR. Eurotel chce ją wykorzystać do zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania bieżącej działalności, tj. na  pokrywanie bieżących kosztów.

Eurotel informuje, że subwencja podlega zwrotowi począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu subwencji będzie wynosić od 25 proc. do 100 proc. w zależności od spełnienia przez spółkę warunków określonych w umowie i wynikających z nich kryteriów zwrotu pożyczki.