FT: KKR gotów odkupić udziały Telecom Italia w sieci stacjonarnej operatora

Aktualizacja 3 08.02.2023

Termin ważności niewiążącej oferty KKR upływa 28 lutego - wynika z komunikatu Telecom Italia. Operator przypomina, że rada nadzorcza spółki zbiera się 24 lutego w celu jej omówienia i podjęcia niezbędnych decyzji.

----

Aktualizacja 2 04.04.2023

Według agencji Bloomberg, KKR wycenia sieć Telecom Italia na ok. 20 mld euro. Kwota uwzględnia zadłużenie, które stanowi około połowy wartości oferty.

----

Aktualizacja 02.02.2023 godz. 23.10

Rada Nadzorcza Telecom Italia, która 2 lutego omawiała otrzymaną od KKR niewiążącą ofertę na zakup stacjonarnych aktywów sieciowych postanowił zebrać się ponownie 24 lutego, aby podjąć decyzję w tej sprawie.

– Telekom Italia pozostaje otwarty na ocenę wszelkich alternatyw, które mogą pojawić się w międzyczasie, i będzie kontynuował dialog ze swoimi interesariuszami – stwierdzono w komunikacie prasowym.

----

KKR, amerykańska firma zarządzająca funduszami private equity przedstawiła niewiążącą ofertę odkupienia od Telecom Italia udziałów operatora w spółce, która byłaby właścicielem infrastruktury stacjonarnej telekomu – informuje dziennik „Financial Times” i dodaje, że potencjalna transakcja może pomóc rozwiązać impas w sprawie przyszłości zadłużonego operatora.

Dziennik powołując się na komunikat Telecom Italia twierdzi, że KKR oferuje „zakupu udziałów w spółce, która zostanie utworzona i będzie zajmować się siecią stacjonarną, w tym siecią dostępową oraz udziały w Sparkle (operator kabli podmorskich)”. To kolejny zwrot w trwających od kilku lat próbach stworzenia jednej hurtowej sieci FTTH we Włoszech.

KKR ma 37,5 proc. udziałów w Fibercop, spółce, która jest właścicielem światłowodowej sieci Telekom Italia.

Jak informuje gazeta, włoski telekom zapowiedział, że ofertą jeszcze dziś zajmie się rada nadzorcza operatora. Konsekwencją jej przyjęci byłoby oddzielenie aktywów sieciowych spółki od części usługowej. Taki podział jest od jakiegoś czasu dyskutowany przez władze spółki i jej głównych akcjonariuszy.

W czwartkowym oświadczeniu dla prasy włoski rząd – ma prawo weta w sprawie transakcji, ponieważ infrastruktura telekomunikacyjna Telekom Italia jest uważana za aktywa o znaczeniu strategicznym dla państwa – zapowiedział, że ofertę KKR będzie oceniać uwzględniając „ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo infrastruktury, które uważa za kluczowe”.

Gazeta przypomina, że nowy włoski rząd jest zwolennikiem utworzenia w kraju kontrolowanej przez państwo sieci dostępowej oraz, że Cassa Depositi e Prestiti (CDP), państwowa firma pożyczkowa, która ma 10 proc. akcji Telecom Italia, wyraziła ostatnio gotowość odkupienia aktywów telefonii stacjonarnej. CDP nie zgodziło się jednak na zaoferowanie ceny oczekiwanej przez francuski konglomerat Vivendi, największego akcjonariusza Telecom Italia (ma prawie 24 proc. akcji; na zakup pakietu wydał ok. 4 mld euro, a papiery są warte dziś nieco ponad 1/3 tej kwoty). Vivendi stacjonarne aktywa sieciowe operatora wycenia na 31 mld euro.

Według źródeł FT, KKR (firma w 2021 r. złożyła ofertę przejęcia całego Telecom Italia, w której operatora wyceniono – z uwzględnieniem długu – na 33 mld euro; Vivendi odrzucił tę ofertę) chce, by państwo włoskie było znaczącym akcjonariuszem spółki, która miałaby być powołana. Z informacji dziennika wynika, że KKR – podobnie jak CDP – stacjonarne aktywa sieciowe wycenia znacznie poniżej oczekiwań Vivendi.

Dziennik przypomina, że w ubiegłym tygodniu Adolfo Urso, włoski minister przemysłu oświadczył, że „jedyną pewnością co do przyszłości Telecomu jest stworzenie narodowej sieci kontrolowanej przez Cassa Depositi e Prestiti”. Minister dodał, że „inni inwestorzy mogą wziąć udział w tym projekcie”.