REKLAMA

Grupa CP: ponad 9 mln usług post-paid

Po raz pierwszy w historii liczba mobilnych usług kontraktowych świadczonych przez spółki z grupy Cyfrowego Polsatu przekroczyła dziewięć milionów. W końcu września było ich dokładnie 9,019 mln.

(źr.TELKO.in)

W końcu września br. grupa Cyfrowego Polsatu świadczyła – bez uwzględnienie kart SIM klientów Netii – przeszło 11,7 mln usług mobilnych, w tym 2,7 mln usług przedpłaconych – wynika z raportu za III kwartał grupy Cyfrowego Polsatu. W porównaniu z końcem września 2017 r. liczba aktywnych kart SIM wzrosła o 2,2 proc. W stosunku do końca czerwca br. wzrosła o 0,9 proc.

Za tym wzrostem stały usługi abonamentowe, których liczba w porównaniu z końcem III kwartału 2017 r. zwiększyła się o 4,3 proc. i o 1,3 proc. w porównaniu z końcem III kwartału 2018 r. Motorem wzrostu były kontraktowe usługi głosowe. Ich liczba w skali ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 5 proc. a w porównaniu z końcem czerwca br. – o 1,6 proc. Jak poinformowano w raporcie, wzrost liczby kontraktowych usług telefonii komórkowej „to efekt korzystnego wpływu strategii multiplay oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (M2M)”. Cyfrowy Pol;sat nie ujawnia ile kart SIM wykorzystywanych do M2M obsługuje

Warto zauważyć, że Plus obok Playa prowadzi dosyć agresywną akwizycję klientów oferując im kilkumiesięczne okresy bez opłat przy kontraktach na 24-miesiące.

Liczba SIM wykorzystywanych w kontraktowych usługach transmisji danych natomiast była w III kw. o 1,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W III kwartale, po raz pierwszy lata 2013 r., wzrosła także liczba przedpłaconych kart SIM wykorzystywanych do usług głosowych. Zwiększyła się o 0,2 proc. To również jest tendencją ogólnorynkową. Operatorzy powoli zapominają o efekcie obowiązku rejestracji kart pre-paid i znowu zaczynają walczyć o segment usług na kartę atrakcyjnymi ofertami (celuje w tym ostatnio Orange Polska).

W Plusie natomiast kontynuowany był w III kw. br. spadek liczby przedpłaconych SIM wykorzystywanych do usług mobilnej transmisji danych.

W końcu września z pakietów multiplay sprzedawanych pod markami smartDOM i smartFIRMA korzystało 1,73 mln klientów, którzy korzystali łącznie z 5,17 mln usług.

W sprawozdaniu finansowym grupy Cyfrowego Polsatu tradycyjnie nie ma informacji o wynikach finansowych Polkomtelu. Poinformowano jedynie, że grupa odnotowała spadek przychodów z detalicznych usług głosowych oraz wzrost przychodów z usług transmisji danych, a także wzrost przychodów z połączeń międzyoperatorskich, który wynikał ze wzrostu ruchu. Po stronie kosztów wzrosły wydatki na usługi międzyoperatorskie oraz na utrzymanie sieci telekomunikacyjnej.

Na konferencji prasowej przedstawiciele spółki poinformowali, że w III kwartale operator sieci Plus miał 1,688 mld zł przychodów i 620 mln zł EBITDA.

Cyfrowy Polsat w raporcie kwartalnym ujawnił, że 72 proc. jego klientów usług komórkowych grupy korzysta ze smartfonów. Jest to taki sam odsetek, jak w końcu I półrocza 2018 r.

REKLAMA