Grupa Cyfrowego Polsatu znów obsługuje ponad 12 mln SIM

O 543 tys. wzrosła między końcem września 2018 r. a końcem września 2019 r. liczba abonentów mobilnych usług głosowych świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu. W samym III kwartale br. grupa pozyskała 154,5 tys. takich klientów.

Z opublikowanego w czwartek rano przez Cyfrowy Polsat raportu za III kwartał 2019 r. wynika, że w końcu września grupa obsługiwała w sumie 12,09 mln kart SIM, o 353 tys. więcej niż trzy miesiące wcześniej. W ostatnich pięciu latach ponad 12 mln SIM grupa obsługiwała tylko na koniec czerwca 2016 r. i w końcu września 2014 r.

 
Źródło:Telko.in

Niemal 9,6 mln SIM znajdujących się w bazie należało do klientów kontraktowych, a reszta do użytkowników usług przedpłaconych. Jak podkreślono w raporcie kwartalnym, „wskaźniki operacyjne (KPI) nie obejmują wyników operacyjnych grupy Netia, nad którą grupa Cyfrowy Polsat zaczęła sprawować kontrolę z dniem 22 maja 2018 roku”.

W segmencie pre-paid grupa raportuje jedynie karty, które w ciągu ostatnich 90 dni wykonały albo otrzymały połączenie, wysłały albo otrzymały SMS/MMS albo skorzystały z usług transmisji danych.

W porównaniu z końcem czerwca 2019 r. wzrosła zarówno liczba SIM klientów kontraktowych używanych do usług głosowych (o 154 tys.), jak i dedykowanych transmisji danych (o 7,1 tys.). W segmencie usług przedpłaconych zwiększyła się liczba SIM głosowych i spadła (o 9,1 tys.) liczba SIM przeznaczonych do transmisji danych.

O ile w przypadku usług głosowych liczba SIM systematycznie rośnie, to III kwartał był kolejnym, w którym zmniejszała się liczba kart dedykowanych transmisji danych. W porównaniu z końcem czerwca spadła o 0,1 proc., zaś od końca III kwartału 2018 r. zmniejszyła się o 3,4 proc. Wykorzystywane do transmisji danych SIM stanowią już tylko 15,7 proc. bazy.

W raporcie kwartalnym i towarzyszącym mu komunikacie prasowym Cyfrowy Polsat podkreśla „dobrą sprzedaż” kart SIM wykorzystywanych do usług M2M. Konsekwentnie nie podaje jednak liczby takich kart. Spółka twierdzi też, że na liczbę klientów usług mobilnych pozytywny wpływ ma strategia oferowania usług pakietowych. W końcu września z usług pakietowych korzystało niemal 1,95 mln klientów grupy, którym świadczono łącznie 5,89 mln usług.

Cyfrowy Polsat w raporcie kwartalnym nie podał wyników PolkomteluNa konferencji prasowej ujawniono, że przychody grupy Polkomtel od lipca do września wyniosły 1,75 mld zł, a EBITDA 574 mln zł.

W raporcie kwartalnym, który uwzględnia także wyniki Netii, poinformowano, że w porównaniu z tym samym okresem spadły przychody detaliczne grupy od klientów indywidualnych i biznesowych z usług głosowych oraz wzrosły przychody z transmisji danych. Polkomtel odnotował również niższe niż przed rokiem przychody z usług roamingu krajowego na rzecz P4. Przypomnijmy, że z końcem 2019 r. operator sieci Play całkowicie wyłączy roaming krajowy w sieci Polkomtela.

Cyfrowy Polsat poinformował, że na przychody Polkomtela pozytywny wpływ miała „wysoka sprzedaż smartfonów” oraz, że rośnie „udział droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych”. W końcu września ze smartfonów korzystało 77 proc. klientów usług głosowych grupy. To o 1 pkt proc. więcej niż w czerwcu br.

Cyfrowy Polsat nie ujawnił, ilu klientów Polkomtelu korzysta z usług stacjonarnego dostępu do internetu.

Z informacji zawartych w raporcie kwartalnym wynika, że od stycznia do września 2019 klienci Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przetransferowali łącznie 813 PB danych (o 16 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r.), w tym ok. 283 PB w III kwartale.

Na konferencji prasowej odpowiadając na pytanie dotyczące podwyżek cen usług Polkomtelu – w sierpniu prezes Cyfrowego Polsatu mówił, że nastąpią one albo wczesną jesienią, albo w początku 2020 r., i twierdził, że termin będzie zależał od tego, kiedy wdrożona zostanie nowa platforma rozliczeniowa. Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu stwierdził: „Podjęliśmy decyzję, że zmiany w ofercie nastąpią jeszcze w tym roku”.

Tymczasem, jak powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu trwają testy platformy i „trudno ocenić, ile czasu to potrwa”. Jak mówił, trwają bardzo intensywne prace nad zakończeniem procesu.

Jesteśmy bardzo zaawansowani i – jak w każdym projekcie – im bliżej końca, tym więcej pytań się pojawia. Pytań, na które musimy odpowiedzieć – mówił prezes. Dodał, że ujawniają się błędy z przeszłości, które trzeba naprawić.

Przedstawiciele spółki pytani o komercyjne wdrożenie w Polkomtelu usług, takich jak VoLTE (Polkomtel w przeszłości testował tę usługę), czy WiFi Calling (od kilku lat trwają konsumenckie testy tej usługi w sieci Plus) stwierdzili, że „nie widzą zapotrzebowania klientów na takie usługi”.

Raport kwartalny

Prezentacja dla inwestorów

KPI