Hawe Telekom 2017 – coś drgnęło?

Akcjonariusze Mediatela wciąż jeszcze czekają na raport spółki za 2017 r., tymczasem w aktach KRS pojawił się raport jego głównej spółki zależnej – Hawe Telekom. Pod względem przychodowym sytuacja tej spółki nie wyglądała zbyt dobrze, natomiast pod względem efektywności zdaje się nieco poprawiać. Mimo tego trudno uwierzyć, by jej sprzedaż mogła zaspokoić ponad 160 mln zł roszczeń wierzycieli pogrążonej w problemach Grupy Kapitałowej Hawe S.A.

Warszawska siedziba Grupy Hawe.
(źr. TELKO.in)

W ubiegłym roku Hawe Telekom zanotowało 26 mln zł przychodów; 5,6 mln dodatniego wyniku EBITDA; 9 mln zł straty operacyjnej oraz 16,3 mln zł straty netto. W 2016 r. te wartości wynosiły odpowiednio: 28,5 mln zł; - 48,7 mln zł; -61,7 mln zł oraz -64,5 mln zł. Suma bilansowa spółki wyniosła na koniec 2017 roku 315 mln zł. Wartość gotówki w kasie natomiast wyniosła 14 mln zł i była o 8 mln zł wyższa, niż na koniec 2016 r.

Przy spadających bezustannie od 2013 r. przychodach (wówczas: 139 mln zł), Hawe Telekom – jak na razie – zanotowało dno na wyniku finansowym w roku 2016, gdy już rok 2017 zdaje się stanowić pewne odbicie wyrażone chociażby odzyskaniem rentowności na poziomie EBITDA. W ubiegłym roku wynik operacyjny pogorszyły rosnące koszty głównie wyższej amortyzacji (koszty usług 2-osobowego zarządu spółki wyniosły 480 tys. zł brutto). W 2016 r. wyniki bardzo mocno obciążały natomiast rezerwy na zobowiązania i aktualizacja wartości należności. W ubiegłym roku już tych pozycji nie było, stąd rentowność spółki na poziomie EBITDA. Mało znaną ciekawostką jest, że zawarta 2 lata temu – bliżej nie określona ugoda z UPC Polska – kosztowała Hawe Telekom 750 tys. zł.

Pięciokrotny spadek przychodów w ciągu 4 lat wskazuje na specyfikę biznesu, jaki prowadzi Hawe Telekom: sprzedaż dostępu do infrastruktury z wysokimi przychodami na początku kontraktu. Wzrost przychodów w kolejnych wymaga coraz to nowych umów, a popyt na rynku infrastruktury ma swoją dynamikę i swoje ograniczenia. Należności długoterminowe Hawe Telekom z tytułu zawartych umów wynosiły na koniec 2017 r. 49 mln zł.

W 2017 r. – drugi rok z rzędu – spółka nie notowała przychodów ze sprzedaż infrastruktury. Istotnie (o ponad 4 mln zł) spadły jej przychody z dzierżawy włókien optycznych, a to przynosząca ponad połowę wpływów kategoria przychodowa. W ub.r. jej udział w przychodach Hawe Telekom spadł o 16 pkt.proc. do nieco ponad 50 proc.

W tym samym czasie wzrosły m.in. (powtarzalne) przychody z serwisu (13,4 proc. wpływów) oraz sprzedaży kolokacji (15,8 proc.). Bazując na własnej infrastrukturze, znakomitą większość przychodów (95 proc.) spółka notuje na rynku krajowym. W ubiegłym roku nominalna wartość sprzedaży eksportowej (1,2 mln zł) nieznacznie wzrosła.

Główne inwestycje spółki w minionym roku, to wymiana urządzeń DWDM w sieci oraz zaciąganie dodatkowych kabli w kanalizacji.

– W związku z powyższymi działaniami zarządca i zarząd spółki nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, w tym zagrożenie płynności oraz zagrożenia finansowania bieżącej działalności spółki w dającej się widzieć przyszłości – podaje zarząd spółki w sprawozdaniu za 2017 r.

Na koniec ubiegłego roku wartość zobowiązań długoterminowych Hawe Telekom nie objętych układem z wierzycielami Grupy Hawe wynosił 22 mln zł, zaś wierzytelności formalnie objętych układem – 205 mln zł. W ubiegłym roku zarząd Hawe Telekom przedstawiał wielokrotnie przez nas opisywane propozycje układowe, zakładające (w ostatnim wariancie) gotówkową spłatę wierzytelności w ciągu 7 lat. Temu zaś projektowi rada wierzycieli przeciwstawiła własny (potem wycofany) projekt wyegzekwowania 140 mln zł ze sprzedaży majątku operator (120 mln zł) i 20 mln zł z jego nadwyżek finansowych. Sprawa pozostaje w impasie, a w sierpniu br. sąd umorzył proces sanacyjny Hawe Telekom.

Studiując sprawozdanie Hawe Telekom, trudno się zgodzić, że sprzedaż tej spółki – nawet przy poprawiających się wynikach finansowych – mogłaby przynieść 120 mln zł.

Na przeszkodzie przyjęcia propozycji zarządu Hawe Telekom natomiast stoi głęboki brak zaufania do aktualnego zarządu spółki. Przynajmniej ze strony niektórych wierzycieli, np. największego z nich – Agencji Rozwoju Przemysłu.

Rachunek zysków i strat Hawe Telekom Sp. z o.o. za 2017 r.
Informacja o wynikach Hawe Telekom Sp. z o.o. w 2017 r.