Inea planuje 30 mln zł więcej przychodów

W 2018 r. przychody wywodzącej się z Wielkopolski sieci Inea wzrosły o ponad 15 proc. do 312 mln zł, z czego 304 mln stanowiły przychody z usług – wynika z jednostkowego raportu finansowego operatora przekazanego do KRS. Spółka prognozuje, że w tym roku jej przychody sięgną niemal 342 mln zł, a EBITDA przekroczy 162 mln zł.

50,5 proc. ubiegłorocznych przychodów operatora z usług pochodziło z płatnej telewizji, 21,9 proc. ze stacjonarnego dostępu do internetu, a 4,2 proc. z telefonii stacjonarnej. Reszta przychodów pochodziła z usług dedykowanych dla biznesu, przychodów z usług mobilnych (1 proc.) oraz „pozostałych przychodów”.

Spółka w ub.r. miała 46,7 mln zł zysku operacyjnego i 12,2 mln zł straty netto. Rok wcześniej – 15,6 mln zł zysku operacyjnego i 8,5 mln zł straty netto. EBITDA wynosiła odpowiednio 117,5 mln zł i 82,9 mln zł.

W sprawozdaniu z działalności zarząd operatora informuje, że wybudowana ze wsparciem środków unijnych uzyskanych w I naborze POPC sieć docierająca do ponad 7,5 tys. gospodarstw domowych wypełniona jest w ponad 30 proc. Spółka informuje też, że w 2018 r. w ramach inwestycji wspieranych środkami unijnymi uzyskanymi w II naborze POPC oraz projektów towarzyszących wybudowała łącza światłowodowe docierające do niemal 18 tys. HP. W ramach inwestycji na rynku deweloperskim operator oddał do użytku 12 tys. łączy. 

Ponadto w ramach umowy z Orange Polska dotyczącej hurtowego dostępu LLU aktywowano dla partnera ponad 6 tys. światłowodowych pętli lokalnych. W drugiej hurtowej umowie z Orange (dostęp BSA), która obejmuje głównie tereny wiejskie i podmiejskie aktywowano blisko 600 usług.

Inea modernizuje sieć, zamieniając miedziane łącza koncentryczne na światłowodowe. W ub.r. przebudowano łącza docierające w domach wielorodzinnych do ponad 70 tys. HP. W tym roku spółka chce zmodernizować łącza docierające do ok. 50 tys. HP.

Inea prognozuje, że w 2019 r. w ramach realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków z II naboru POPC oraz projektów towarzyszących w zasięgu będzie 120 tys. gospodarstw domowych. Plany spółki na ten rok mówią, że na tych terenach pozyska 25 tys. nowych klientów.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie z działalności za 2018 r.
Informacja dodatkowa