REKLAMA

Inea znów krzyżuje plany East & West

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy East & West do nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia przy ul. Krakowskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 oraz ul. Strzeleckiej 42, 44, 46, 48, 50, 52 w Poznaniu.

Operatora planował tam budowę tam światłowodowych przyłączy do budynków oraz instalacji telekomunikacyjnych do mieszkań. W sprawie tej zwrócił się do spółdzielni pod koniec listopada 2017 r. Negocjacje między stronami nie zakończyły się zawarciem umowy i East & West w lipcu 2018 r. skierował sprawę do UKE.

Niewiele wskórał, bo na podstawie analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego regulator stwierdził, że nie jest możliwe ustalenie warunków dostępu dla operatora polegającego na umożliwieniu wykonania przez niego światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

To dlatego, że w budynkach znajdują się instalacje telekomunikacyjne należące do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a konkretnie do Inei. UKE ustalił, że ma ona tam światłowodowe instalacje telekomunikacyjne pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, które mogą zostać udostępnione East & West w zakresie wykorzystania kabli, kanalizacji telekomunikacyjnych oraz punktów styku.

Według UKE, argument East & West, że narzucenie przez Ineę warunki finansowych dostępu są nieakceptowalne należy uznać za nieaktualny w świetle nowo zaistniałych okoliczności. 22 stycznia 2020 r. UKE wydał bowiem decyzję określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej dużych sieci kablowych (w tym Inei) w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych. Dlatego obecnie decyzje określają warunki dostępu, w tym sposób wyliczenia opłat za dostęp do kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych, i są ukształtowane przez UKE tak, aby były proporcjonalne i niedyskryminujące. Według regulatora, dopiero po zawarciu umowy ramowej, na zasadach określonych w decyzjach regulacyjnych względem dużych kablówek, operator będzie mógł realnie ocenić, czy w jego przypadku warunki przedstawione przez Ineę są nieopłacalne.

Dlatego zgodnie z projektem decyzji East & West Ijest uprawniony jedynie do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.

UKE odmówił ustalenia warunków dostępu operatora do nieruchomości, w tym do budynków, polegającego na umożliwieniu mu wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych.