REKLAMA

Internet Union nie był dość szybki, by zablokować UPC na całym osiedlu

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Pl. Jana Pawła II oraz ulicy Wszystkich Świętych, gdzie inwestycję prowadzi wrocławski deweloper I2 Development Przy Arsenale.

Kablówka starania o to, by zacząć świadczyć tam usługi telekomunikacyjne rozpoczęła w listopadzie 2017 r. występując do dewelopera z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynków. Ten jednak poinformował UPC, że zawarł umowę w zakresie wyposażenia budynków w instalacje telekomunikacyjne z wrocławskim ISP, firmą Internet Union sugerując, że to do niego kablówka powinna kierować wnioski o udostępnienie instalacji telekomunikacyjnych

UPC nie chciała jednak zrezygnować ze swoich planów i marcu u 2018 r. skierowała sprawę do UKE. Operator wnioskował umożliwienie mu doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku, wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w oparciu o kable koncentryczne oraz korzystania z punktów styku w budynkach.

UKE zauważył, że pierwotnie wniosek obejmował więcej budynków posadowionych na nieruchomości budynki przy Pl. Jana Pawła II oraz ulicy Wszystkich Świętych, ale część z nich deweloper już zbył. Wniosek w ich sprawie został rozstrzygnięty już wcześniej i zakładał on odmowę uwzględnienia wniosku UPC w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku.

W przypadku pozostałych nieruchomości objętych obecnym postępowaniem regulator ustalił, że w budynkach nie istnieją instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, z których UP miałby możliwość skorzystania. Mimo wyjaśnień ze strony Internet Union przedstawianych UKE, że „postawił na terenie nieruchomości instalację telekomunikacyjną”, która jest jego własnością.

Jak zauważył bowiem UKE powyższe stwierdzenie wynika jedynie z zawartych pomiędzy deweloperem a Internet Union umów w zakresie wyposażenia budynków w instalacje telekomunikacyjne. Stan faktyczny jest bowiem inny i instalacja telekomunikacyjna jest wykonywana tylko w budynkach objętych wcześniejszą decyzją, a więc jeszcze nie została wykonana we wszystkich budynkach, do których dostępu żąda UPC. Potwierdzone zostało to też w oświadczeniu dewelopera. w którym wskazał tylko część budynków jako będące „w trakcie wyposażania w sieci telekomunikacyjne”.

UKE podkreślił, że wydając rozstrzygnięcie, musi opierać się na stanie faktycznym w dniu wydania rozstrzygnięcia. A z zebranych informacji wynikało, że UPC nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków, ponieważ one nie istnieją.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków za pomocą kabli koncentrycznych,
  2. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,
  4. korzystania z energii elektrycznej, w celu wykonywania uprawnień opisanych w decyzji.