Inwestycje własne w KPO/FERC – potencjalna pułapka dla (zbyt) ambitnych

(źr. KPM)

Nabory na dofinansowania do budowy sieci światłowodowych w programach KPO/FERC zostały ogłoszone, a w ramach KPO można już nawet składać wnioski. Warunki konkursu – w tym zliberalizowane wymogi w zakresie doświadczenia i zabezpieczeń – dają możliwość udziału w konkursach szerokiemu kręgowi przedsiębiorców. Potencjalnie spora konkurencja w wyścigu po publiczne środki może zachęcać zatem do śrubowania ofert. Jako że jednym z kryteriów oceny ofert ma być zadeklarowana kwota inwestycji własnych („im więcej tym lepiej”), może to zachęcać do deklarowania maksymalnych zobowiązań. Warto takie posunięcie dokładnie przemyśleć. Zadeklarowanie maksymalnej (lub bliskiej maksymalnej) kwoty inwestycji własnych może stać się bowiem pułapką, która – w najlepszym wypadku – znacząco podwyższy koszty projektu, a w najgorszym spowoduje odebranie dofinansowania.

Inwestycje własne – czyli co?

Warunki KPO i FERC przewidują, że beneficjent zobowiązany jest do podłączenia wszystkich punktów adresowych na danym obszarze konkursowym. W przeciwieństwie do ostatnich naborów POPC, nie da się zatem konkurować parametrem pokrycia obszaru (bo to pokrycie i tak musi wynosić 100 proc.). Natomiast do każdego obszaru konkursowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało dodatkową listę punktów, które można podłączyć w ramach inwestycji własnych, czyli nie objętych dofinansowaniem.

Dla każdego z punktów zawartych na liście inwestycji własnych przewidziano określoną kwotę CAPEX. Wnioskodawca może wybrać dowolne punkty, zsumować ich wartości CAPEX i zadeklarować tę sumę jako wartość inwestycji własnych w konkursie. Co istotne, wnioskodawca nie deklaruje podłączenia konkretnych punktów, a jedynie ogólną kwotę inwestycji własnych. Oznacza to, że w toku realizacji projektu możliwe jest podłączenie innych punktów niż pierwotnie zakładane, byleby finalnie sumowały się one do co najmniej zadeklarowanej wartości. Przykładowo, jeżeli wnioskodawca zadeklaruje kwotę 10 000 zł, może podłączyć jeden punkt z CAPEX o wartości 10 000 zł lub wybrać dwa punkty z CAPEX o wartości 5 000 zł. Nie ma też przeszkód, aby podłączyć dwa punkty o różnych wartościach CAPEX, np. 5 000 zł i 6 000 zł, co przewyższa zadeklarowaną kwotę i także jest spełnieniem zobowiązania beneficjenta.

Jaki to ma wpływ na wynik konkursu?

Wpływ zadeklarowanej kwoty inwestycji własnych może być kluczowy dla wyniku konkursu. Za kryterium inwestycji własnych można bowiem uzyskać tyle samo punktów, co za kryterium ceny (stawki jednostkowej). Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której dany obszar wygrywa podmiot deklarujący wykonanie sieci za wyższą cenę, jeżeli jednocześnie zadeklaruje większą kwotę inwestycji własnych niż konkurencja. Przy wyrównanych ofertach w zakresie ceny (stawki jednostkowej), kryterium inwestycji własnych może być więc przesądzające.

To gdzie jest ta pułapka?

Przed zadeklarowaniem wysokiej kwoty inwestycji własnych trzeba wziąć pod uwagę ryzyka, jakie to niesie za sobą w świetle treści dokumentacji konkursowej. Jej analiza wskazuje bowiem, że beneficjent nie będzie miał możliwości ani obniżenia zadeklarowanej kwoty, ani doboru do podłączenia punktów adresowych spoza listy. Jeżeli zatem w toku realizacji projektu okaże się, że część punktów przeznaczonych do inwestycji własnych nie nadaje się do podłączenia, np. z powodu „twardej” odmowy dysponenta gruntu, braku zamieszkanego lub budowanego budynku w danej lokalizacji itp., to beneficjent stoi przed groźbą niezrealizowania wskaźników projektu i rozwiązania umowy o dofinansowanie.