Jak eSIM wpłynie na strategie operatorów?

W jakim stopniu wprowadzanie elektronicznej wersji karty SIM (eSIM) do urządzeń konsumenckich wpłynie na strategie operatorów i ich pozycję w zmieniającym się łańcuchu wartości? Jak eSIM odzwierciedla bieżące trendy rynkowe, takie jak rozwój ofert na kartę czy model finansowania urządzeń przez producentów? To kluczowe kwestie, które poddano ocenie w raporcie Operator strategies for the eSIM era: opportunities in device bundling, sales channels and wholesale”, przygotowanym przez analityków firmy Analysys Mason.

(źr. Pixabay)

Pakiety obejmujące wiele urządzeń (ang. multi-device bundles), zmiana kanałów sprzedaży i hurtowych ofert, to trzy strategiczne obszary, które wskazano w raporcie Analysys Mason jako priorytetowe dla operatorów zainteresowanych wykorzystaniem nowych możliwości wynikających z pojawienia się eSIM. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze terminale wyposażone w eSIM, pierwsi operatorzy ogłosili ich obsługę i pojawiły się pierwsze bazujące na niej oferty.

W raporcie Analysys Mason poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jaki sposób operatorzy powinni organizować kanały sprzedaży i marketingu, aby lepiej dostosować się do platform eSIM  (ang. embedded SIM) i zdalnej obsługi usług RSP (ang. remote service provisioning),
  • jakich zmian w segmencie hurtowym i rynku MVNO można się spodziewać, i jak operatorzy będą mogli na nich skorzystać?
Uwarunkowania rynkowe i potencjalne korzyści z eSIM

Rola operatorów w telekomunikacyjnym łańcuchu wartości ulega osłabieniu na rynkach, na których konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie ofertami na kartę („SIM-only”), a na znaczeniu zyskują telefony z wolnej sprzedaży. Zmiany te stanowią zagrożenie dla tradycyjnie silnej pozycji operatorów jako dystrybutorów urządzeń mobilnych.

Jednocześnie szersze wprowadzanie na rynek eSIM stwarza operatorom komórkowym wiele nowych możliwości biznesowych m.in. w zakresie:

  • pakietyzacji planów taryfowych dla wielu urządzeń,
  • optymalizacji kanałów sprzedaży i ofert hurtowych,
  • zarządzania rynkiem IoT/M2M,
  • popularyzacji cyfrowej dystrybucji usług,
  • budowania nowych modeli MVNO
  • sprzedaży usług z wykorzystaniem urządzeń typu wearables.