REKLAMA

Jakie zmiany w kolejnych konkursach na dofinansowanie budowy sieci?

Nikt nie ma wątpliwości, że 3. konkurs KPO na budowę sieci musi ruszyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Realnie może być on ogłoszony przed wakacjami. Duzi operatorzy konsekwentnie utrzymują, że obszary konkursowe powinny być duże. Czy CPPC znów im ustąpi? Czy będzie utrzymany obowiązek pokrycia siecią 100 proc. wyznaczonych punktów adresowych? Czy w konkursach będą mogli brać udział operatorzy mobilni, by budować sieci 5G? 

Czy CPPC wypracuje takie warunki w następnym konkursie KPO na budowę sieci, by nie było obszarów, które nikogo nie zainteresują?
Źr. CPPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ma już prawie jasność co do pierwszych efektów konkursów KPO i FERC na budowę sieci szerokopasmowych w białych plamach. Nie ma jeszcze tylko pewności, czy zostaną podpisane umowy na ostatnich pięciu obszarach z konkursu FERC, na których nie doszło do zawarcia umowy z beneficjentami, których wnioski oceniono najwyżej. Ich objęcie zaproponowano podmiotom z drugich miejsc.

Wojciech Szajnar, dyrektor CPCC podczas zorganizowanych w ostatni piątek warsztatów dotyczących nowych interwencji KPO/FERC nie krył, że wyniki dwóch pierwszych konkursów KPO i jednego FERC nie są do końca zadowalające.

– W sumie beneficjenci obejmą około 60 proc. z punktów adresowych, które zostały wyznaczone do dofinansowania – mówił Wojciech Szajnar.

Do naborów KPO i FERC wyznaczono 402 obszary pokrywających całą Polską.

W konkursie KPO operatorom zaproponowane 250 obszarów, a ostatecznie po dwóch konkursach podpisano 168 umów do objęcia przedsięwzięć unijnym wsparciem.

Na 250 obszarach KPO wyznaczono 953 910 punktów adresowych do objęcia siecią, co przekładało się na 1 050 804 gospodarstwa domowe. Na obszarach, do których skierowane zostanie wsparcie unijne na inwestycje szerokopasmowe (jako efekt podpisanych umów), światłowód powinien dotrzeć do 670 934 punktów adresowych i 733 913 gospodarstw domowych. Tym samym CPPC ciągle trochę brakuje do wykonania zakładanego w programie wskaźnika, którym jest objęcie siecią co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych.

W konkursie FERC wyznaczona 152 obszary, a na 36 nie złożono żadnego wniosku. Ostatecznie CPPC podpisała 88 umów z beneficjentami, którzy będą realizować inwestycje. Kolejnych wspomnianych wcześniej pięć obszarów jest w trakcie podpisywania umów inwestycyjnych.

W konkursie tym na 152 wyznaczonych obszarach było 615 875 punktów adresowych oraz 675 444 gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem sieci. Ostatecznie dzięki podpisanym umowom światłowód może dotrzeć do 391 395 punktów adresowych i 430 800 gospodarstw domowych.

Szczególnie niepokojącym z punktu widzenia CPPC był jednak fakt, że w przypadku konkursów KPO w 55 obszarach wnioskodawca rekomendowany do wsparcia inwestycji wycofał się z przedsięwzięcia i zrezygnował z dotacji. Niestety to zapewne nie koniec, bo już są beneficjenci, którzy mimo podpisania umowy, nie decydują się na inwestycje i wycofują z projektów. Taką decyzję podjął np. Zicom Next w przypadku obszaru w powiecie Kazimierza Wielka w woj. świętokrzyskim. Mówi o tym też Nexera, która obecnie analizuje oferty od podwykonawców i będzie decydować czy wszystkie inwestycje, na które podpisała umowy z CPPC w obszarach KPO będzie realizować.

Teoretycznie w przypadku obszarów z FERC to zagrożenie jest mniejsze, bo data 30 czerwca 2026 r. wyznaczona na zakończenie projektu nie była wymogiem konkursowym. Jednak podobnych rezygnacji jak w KPO (już po podpisaniu umów) wykluczyć nie można.