Jest ostateczna decyzja, która daje Matcomowi dostęp do kabli Multimediów

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla firmy Matcom, ISP ze Szczytna, do infrastruktury technicznej Multimedia Polska w postaci kabli telekomunikacyjnych w budynkach. Określa ona warunki, na podstawie których Matcom jest uprawniony do uzyskania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie światłowodowych kabli telekomunikacyjnych Multimedia Polska w budynkach w miejscowości Kamionek w powiecie szczycieńskim przy ul. Kamionek 10 i Kamionek 11.

Regulator ogłosił w tej sprawie konsultacje w lutym tego roku.

Przypomnijmy, że Matcom już trzy lata wcześniej prowadził w UKE postępowanie w sprawie wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w Kamionku, ale UKE się nie zgodził z uwagi na istniejące instalacje FTTH należące do Multimediów. Będzie mógł jednak korzystać z kabli Multimediów.

Multimedia będzie mogła żądać od Matcomu opłaty jednorazowej w wysokości 236,94 zł oraz naliczać miesięcznie 17,54 zł za każdy udostępniony ISP ze Szczytna kabel telekomunikacyjny. Dodatkowo Matcom musi się liczyć z opłatami za nadzór w kwocie od 80,29 zł za godzinę do 138,40 zł w zależności dnia tygodnia i pory dnia.

UKE zastosował w tym przypadku stawki z aktualnie obowiązującej oferty ramowej Orange Polska za udostępnienie lokalnej pętli światłowodowej (FTTH) i podkreśla, że opłaty te biorą pod uwagę wykonane inwestycje oraz umożliwiają uzyskanie rozsądnej stopy zwrotu zaangażowanego w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne kapitału, a tym samym uwzględniają ryzyko typowe dla konkretnego nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.