REKLAMA

Jest zgoda Komisji na przejęcie Playa przez Iliad

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie przez grupę Iliad kontroli nad Play Communications, właścicielem P4, operatora polskiej sieci komórkowej Play.

Na swych stronach internetowych Komisja poinformowała dziś, że decyzja zapadła 26 października zgodnie z artykułem 6(1)(b) wspólnotowego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Partnerem działu jest:

– W przypadku gdy stwierdza ona, że chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia, ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem. Decyzję stwierdzającą zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem uznaje się za uwzględniającą ograniczenia, które są bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji – głosi artykuł 6(1)(b) rozporządzenia.

Przypomnijmy, że 21 września Iliad ogłosił zamiar przejęcia pełnej kontroli nad Play Communications i ogłosił wezwanie na akcje spółki. Tego samego dnia zwrócił się do Komisji o zgodę na koncentrację. Na wydanie decyzji Komisja miała czas do 26 października.