Już można składać wnioski o rezerwacje pasma dla prywatnych sieci 5G

Dzień po tym, gdy zwróciliśmy uwagę, że w Polsce nadal nie ma możliwości zarezerwowania częstotliwości potrzebnych do prywatnych sieci 5G, Urząd Komunikacji Elektronicznej hurtowo ogłosił wyniki konsultacji dotyczących pasma 3,8-4,2 GHz i zarządzenie prezesa UKE o zmianie Planu Zagospodarowania Częstotliwości.

– Sieci prywatne #5G w dedykowanym paśmie 3800-4200 MHz mogą już ruszać komercyjnie – ogłosił UKE w serwisie X (dawniej Twitter).

6 kwietnia Jacek Oko, prezes UKE publicznie zapowiedział, że uruchamianie prywatnych sieci 5G w dedykowanym paśmie 3,8-4,2 GHz będzie możliwe “w wakacje”. Tego samego dnia Urząd ogłosił konsultacje zmian w PZCz, które zakończyły się 9 maja.

Od tego czasu do wczoraj UKE nie opublikowało wyników konsultacji i nie zmieniło PZCz. Stało się to dziś. Wczesnym popołudniem w Dzienniku Urzędowym UKE ukazało się zarządzenie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 14 września 2023 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz, a na stronach BIP UKE opublikowano wyniki konsultacji.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa UKE, pasmo 3,8-3,9 GHz przeznaczone jest dla jednostek samorządu terytorialnego, a pasmo 3,9-4,2 GHz dla pozostałych zainteresowanych. Pasmo podzielone jest na bloki o szerokości 10 MHz. Jeden podmiot może wnioskować o od 10 MHz do 100 MHz widma. Jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin, jeżeli chce świadczyć publiczne usługi telekomunikacyjne. W przypadku wykorzystywania pasma na własne potrzeby limit gmin nie obowiązuje. Pozwolenia będą wydawane na wykorzystywanie urządzeń małej lub średniej mocy.

W konsultacjach swe stanowisko przekazało 12 podmiotów:

 • Emitel SA
 • Przemysław Oremus
 • Exatel SA
 • Konsorcjum jednostek naukowych realizujących Krajowe Laboratorium Sieci i Usług 5G
 • Vsat System Maciej Eckstein i Wojciech Eckstein Sp.j.
 • Starostwo powiatowe w Łęcznej
 • Wirtualne powiaty 3 Sp. z o.o.
 • Polski Koncern Naftowy Orlen SA
 • Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • IS Wireless
 • Kyndryl Poland Sp. z o.o.
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.