KIGEiT walczy o nowelizację ustawy o prawie autorskim

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz sześć innych izb branżowych podpisało apel dotyczący nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartej w druku senackim nr. 111 z 1 lipca tego roku.

Branża telekomunikacyjna odwołuje się do Senatu, jako ostatniej instancji po niezbyt pomyślnej batalii legislacyjnej w Sejmie.

Propozycje zawarte w apelu dotyczą takich kwestii, jak:

  • zadbanie o klarowność i zrozumiałość prawa zawartego w dokumencie (brak utrudnia jego przestrzeganie);
  • nadmiarowość niektórych regulacji, co utrudnia ich interpretację;
  • zapewnienie, aby wynagrodzenie autorów treści było proporcjonalne do udzielonego prawa oraz odpowiadające wszelkim okolicznościom, takim jak: pole eksploatacji utworu, praktyki rynkowe itd.;
  • usunięcie z ustawy punktów umożliwiające organizacjom zbiorowego zarządzania pobierania dodatkowego wynagrodzenia od streamingu wideo w internecie oraz za reemisję na płatnych platformach telewizyjnych.