REKLAMA

Grupa Cyfrowego Polsatu traci abonentów mobilnego internetu

W I półroczu 2018 r. klienci grupy Cyfrowego Polsatu przesłali ok. 448 PB danych – poinformował Cyfrowy Polsat w raporcie półrocznym. Trzy wiosenne miesiące przyniosły drugi z rzędu kwartalny spadek liczby kart SIM dedykowanych do usług mobilnego internetu wykorzystywanych przez klientów grupy.

W raporcie półrocznym Cyfrowy Polsat podał, że w I półroczu jego klienci przetransferowali w sieci mobilnej ok. 448 PB danych, czyli o 16 proc. mniej niż spółka raportowała publikując dane za ten sam okres 2017 r.

Spółka wyliczony przez nas spadek tłumaczy błędem w raporcie za I półrocze 2017 r., który nie został skorygowany raportem bieżącym. – W I półroczu nasi klienci przesłali o 33 proc. więcej danych niż w tym samym okresie ub.r. – mówiono dziennikarzom podczas poświęconej omówieniu wyników konferencji prasowej.

Cyfrowy Polsat poinformował, że w zasięgu sieci LTE-A grupy jest ok. 54 proc. mieszkańców Polski, a w zasięgu sieci LTE - 99 proc. Właściciel Polkomtelu poinformował też, że w maju 2018 r. w ponad 300 miejscowościach grupa oferowała usługi w technologii LTE-A z przepływnością od 300 Mb/s do 500 Mb/s. Spółka przedstawiła postępy w budowie sieci LTE w paśmie 900 MHz. W końcu czerwca LTE 900 było dostępne na ponad 3,1 tys. stacjach bazowych, a przed końcem roku ich liczba ma przekroczyć 6 tys.

Dziś stacji bazowych z LTE900 jest 4,5 tys. – powiedziano dziennikarzom na konferencji prasowej.

W II kwartał br. po raz pierwszy w historii zmniejszyła się liczba aktywnych kontraktowych SIM wykorzystywanych przez klientów grupy Cyfrowego Polsatu do dostępu do internetu. Ich liczba spadła o blisko 9,9 tys. do 1,804 mln. To poziom najniższy od końca III kwartału 2017 r. Łączna liczba internetowych SIM obsługiwanych przez grupę skurczyła się w II kwartale o ponad 15 tys. do nieco ponad 1,967 mln sztuk i była najniższa od końca czerwca 2017 r.

W raporcie półrocznym Cyfrowego Polsatu nie ma informacji, co spowodowało spadek liczby kontraktowych internetowych SIM. Napisano jedynie, że liczona rok do roku „wolniejsza dynamika wzrostu (wyniosła 0,7 proc. - przyp. red.) związana jest m.in. ze stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony)”.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach wszyscy pozostali infrastrukturalni operatorzy komórkowi zwiększyli nacisk na pozyskiwanie klientów dedykowanych usług mobilnego dostępu do internetu, w tym usług oferowanych jako substytut stacjonarnych łączy szerokopasmowych.

Z danych zaprezentowanych w raporcie półrocznym wynika, że liczba klientów usług mobilnych grupy Cyfrowego Polsatu stabilnie rośnie. W końcu czerwca klienci grupy korzystali z 11,61 mln aktywnych SIM. To o 0,8 proc. więcej niż w końcu marca br. oraz o 2 proc. więcej niż w końcu czerwca 2017 r. Za wzrostem łącznej liczby kart stoi rynek usług kontraktowych. Liczba kart postpaid w II kwartale 2018 r. wzrosła o 1 proc., a w porównaniu z końcem czerwca 2017 r. była wyższa o 3,7 proc.

Spółka ocenia, że wzrost na rynku usług głosowych to konsekwencja oferty pakietowej smartDOM, a także wprowadzenia w lutym 2018 r. nowych, prostych taryf prepaid. Ponadto sygnalizuje, że w segmencie usług dla biznesu dobrze sprzedają się karty wykorzystywane do usług M2M.

Zwraca uwagę stabilizacja łącznej liczby kart SIM prepaid. W II kwartale ich liczba – po raz pierwszy od dwóch lat – wzrosła. W ciągu trzech wiosennych miesięcy zwiększyła się o nieco ponad tysiąca do blisko 2,71 mln. Wzrost to efekt większej liczby przynoszących przychody kart wykorzystywanych do usług głosowych.

Cyfrowy Polsat prezentując wyniki I półrocza po raz pierwszy uwzględnił Netię, nad którą kontrolę przejął 22 maja. Sześć tygodni konsolidacji wyników stacjonarnego operatora zwiększyło przychody grupy o 145 mln zł i przyniosło 44 mln zł dodatniej EBITDA.

Na konferencji prasowej Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Telewizji Polsat powiedziała, że Cyfrowy Polsat będzie chciał do końca roku odkupić wszystkie akcje Netii, które ma kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka Karswell.

Zarząd spółki w prezentacji dla inwestorów podkreśla, że dzięki przejęciu kontroli nad największym operatorem alternatywnym pakiet usług smartDOM zostaje uzupełniony o stacjonarny dostęp do internetu, w tym światłowodowy. Zapowiada udostępnienie pakietów smartDOM klientom Netii. W końcu czerwca z pakietów smartDOM  korzystało 1,655 mln klientów grupy, o ponad 5 proc. więcej niż w końcu marca br. i o 20 proc. więcej niż w czerwcu 2017 r.

Cyfrowy Polsat w raporcie półrocznym nie podał wyników finansowych grupy Polkomtel. Na konferencji prasowej Katarzyna Ostap-Tomann poinformowała, że w II kwartale przychody grupy Polkomtel (obejmuje także Aero2) wyniosły 1,68 mld zł, a EBITDA 623 mln zł.

Cyfrowy Polsat w raporcie półrocznym zasygnalizował, że przychody z usług detalicznych były niższe niż rok temu, co wynikało przede wszystkim z niższych przychodów z usług głosowych.

Na erozję przychodów z usług głosowych wpłynęła m.in. implementacja regulacji Roam Like at Home, zgodnie z którą detaliczne stawki roamingowe zostały zrównane ze stawkami krajowymi począwszy od czerwca 2017 r. oraz zmiana sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych – informuje Cyfrowy Polsat. Spółka sygnalizuje, że wzrosły przychody z usług transmisji danych oraz usług hurtowych. Zwiększyły się też koszty rozliczeń międzyoperatorskich.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, był to czwarty kwartał, na wyniki którego wyraźny negatywny wpływ miała regulacja Roam like at home. Czynnik ten powinien tracić na znaczeniu w przyszłości – mówi Katarzyna Ostap-Tomann.

Cyfrowy Polsat w raporcie poinformował, że negatywny wpływ RLAH na EBITDA grupy w II kwartale 2018 r. wynosił 22 mln zł. Przypomnijmy, że w I kwartale br. spadek EBITDA spowodowany RLAH oceniono na 25 mln zł. W ciągu 12 miesięcy obowiązywania RLAH jego negatywny wpływ na EBITDA Cyfrowego Polsatu sięgnął 145 mln zł.

W raporcie ujawniono, że 72 proc. klientów mobilnych usług głosowych świadczonych przez grupę używa smartfonów oraz, że spółka spodziewa się dalszego wzrostu wartości tego wskaźnika. – Aktualnie pośród sprzedawanych przez nas telefonów smartfony niemal zupełnie wyparły urządzenia tradycyjne – stwierdzono w raporcie.

Raport półroczny Cyfrowego Polsatu

Prezentacja wyników Cyfrowego Polsatu

KPI

REKLAMA