REKLAMA

Koba rośnie na większej sieci

21 mln zł przychodów miała w minionym roku finansowym białostocka sieć telekomunikacyjna Koba. Spółka raportuje bardzo nietypowo, jak na polskie warunki: w okresie od lipca do czerwca następnego roku. Raport Koby jest zatem pierwszym sprawozdaniem, który (częściowo) obejmuje miniony rok kalendarzowy. Na kolejne raporty za 2021 r. poczekamy do czerwca bieżącego roku (i później).

Przychody Koby w zakończonym w czerwcu 2021 r. okresie rozliczeniowym wzrosły o 14 proc. Drugi rok z rzędu koszty spółki są jednak wyższe od przychodów, na co wpływają głównie nakłady na „Usługi obce” – rzecz typowa dla podmiotu intensywnie inwestującego, a Koba jest jednym z większych beneficjentów 1.1 POPC. Spółka notuje zatem straty na sprzedaży, które jednak rekompensują jej wliczane do bilansu dotacje z POPC, które pozwalają uzyskać zysk operacyjny i zysk netto.

Spółka ma wysoki poziom rezerw na zobowiązania, ale z tego gros przypada na międzyokresowe rozliczenia bierne, czyli prawdopodobnie jeszcze nie rozliczone koszty prowadzonych obecnie inwestycji. Wartość kredytów i pożyczek wynosi niespełna 7,5 mln zł. W raporcie spółka podaje, że finansowanie bankowe ma dla niej znaczenie pomocnicze, ponieważ rozwój finansuje głównie ze środków własnych i z dotacji.

W ubiegłym roku 63 proc. przychodów ze sprzedaży usług Koby przypadło na dostęp do internetu, a 23 proc. na usług TV i 4 proc. na usługi telefoniczne.

źr. Koba

W raporcie firma wskazuje na silną konkurencję zarówno ze strony operatorów ogólnopolskich, jak i lokalnych, co obniża poziom możliwej do uzyskania marży.

W połowie 2021 r. w spółce zatrudnionych było 141 osób.

Na 2021/2022 r. Koba zapowiada dalszą ekspansję geograficzną i monetyzację nowej sieci, jak również wdrożenie systemy informatycznego do zarządzania relacjami z klientami.

Projekty POPC realizowane będą do listopada 2023 r. Spółka wspomina o podjęciu działalności na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, ale nie podaje, czy dotyczy to tylko sieci POPC, czy także infrastruktury wybudowanej ze środków własnych.

Raport finansowy Koba Sp. z o.o. za 2020/2021 r. (ZIP XML)
Wyjaśnienia do raportu finansowego Koba Sp. z o.o. za 2020/2021 r. (ZIP PDF)
Sprawozdanie z działalności Koba Sp. z o.o. za 2020/2021 r. (PDF)

REKLAMA